Circulariteit

 
Bewust bouwen met het oog op verleden, heden en toekomst

circulariteit

Volledig afvalvrij in 2025

Als bouwer zijn wij ons bewust van de negatieve impact die onze sector heeft op de aarde. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Op verschillende niveaus ondernemen we stappen om honderd procent toekomstbestendig te worden. We willen bijvoorbeeld in 2025 volledig afvalvrij zijn. Circulariteit staat hierin aan de basis.

Invloed op leefomgeving

Bij Van Wijnen kijken we vanuit een breed perspectief naar circulariteit. Voor ons omvat circulariteit meer dan het toepassen van biobased materialen, oftewel: bouwen met materialen die uit de natuur komen. Het gaat erom dat we in elke fase van het bouwproces (ontwerp, bouw, sloop) de invloed op onze leefomgeving overwegen voor verleden, heden en toekomst. Met ‘verleden’ bedoelen we hergebruik van materialen. ‘Heden’ heeft betrekking op de wensen en het gebruik van nu en ‘toekomst’ op hergebruik en toekomstige generaties.

Bewustwording

We willen grote stappen maken in circulariteit. De eerste stap hierin is het creëren van bewustwording, bij zowel onszelf als betrokken partijen. Bij alles wat we doen vragen we ons af: welke impact heeft dit op onze leefomgeving en onze toekomst? Vanuit die gedachte zullen we een oud pand met waarde voor zijn omgeving niet zomaar vervangen door een nieuw gebouw. Ook zijn we ons ervan bewust dat de voorraad grondstoffen en materialen eindig is. We moeten dus – met de kennis en middelen die er nu zijn – op zoek naar toekomstbestendige oplossingen om te bouwen. Dit zijn betaalbare, adaptieve oplossingen met een hoge gebruikskwaliteit, 0% afval en 0% CO2-uitstoot.

“Als Manager Circulariteit houd ik me, samen met mijn collega Elze, binnen Van Wijnen bezig met alles wat met circulariteit te maken heeft. Dat loopt uiteen van het integreren van de circulaire gedachte binnen onze organisatie in bijvoorbeeld opleidingsprofielen tot het reduceren van onze eigen afvalstromen en energieverbruik. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe circulaire concepten en maken we circulaire toepassingen concreet voor eigen en externe projecten.”

Marije Kamphuijs, manager circulariteit bij Van Wijnen

Circulaire woning

Intern verankeren we onze visie op circulariteit op zowel strategisch als op projectniveau. Zo ontwikkelen we ons geïndustrialiseerde woonproduct, Fijn Wonen, steeds verder. Circulariteit stelden wij hierin bewust centraal, en met succes: in Gorredijk bouwden we het prototype op van onze circulaire woning. Deze is volledig modulair en remontabel. Vanaf 2020 is deze circulaire bouwwijze de standaard voor alle Fijn Wonen producten.

Meten is weten

Maar hoe circulair bouwen we eigenlijk en hoe vergelijk je dat dan met andere bouwmethodes? Om die vraag te beantwoorden, gingen we op zoek naar een meetmethode die circulariteit transparant in beeld brengt. We kwamen terecht bij de Building Circularity Index (BCI) van Alba Concepts. Deze meetmethode stelt de circulariteit van een vastgoedobject vast door te kijken naar materiaalgebruik en de losmaakbaarheid van materialen. Oftewel: waar komen de materialen vandaan, wat doe je met de materialen, hoe verwerk je de materialen en wat doe je er in de toekomst mee? De mate van circulariteit wordt uitgedrukt in een percentage. Om een beeld te geven: een traditioneel gebouwde woning scoort 10 tot 18% op de BCI. De score van het prototype van de circulaire woning in Gorredijk bedraagt 73%.

Toekomst

Voor de toekomst zien we nog vele mogelijkheden als het gaat om afval, de manier van slopen en materiaalgebruik. Met een aantal van deze mogelijkheden experimenteren we al, op project De Loskade in Groningen. Dit is een zogenoemde pop-up wijk met 46 shortstay woningen, een ‘living lab’ waarin ‘echte’ bewoners ervaring opdoen met duurzame innovaties en biobased materialen. We hebben hier de kans om te experimenteren binnen ruimere kaders voor wet- en regelgeving. Op het terrein dagen we onszelf en marktpartijen uit om met nieuwe, onconventionele oplossingen te komen voor circulair en toekomstbestendig bouwen. Zo anticiperen we op veranderende gebruikerswensen, zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend wonen en het ontdekken van een deeleconomie.

Meer dan bouwen