Interview met Rob Plant

Rob Plant (adjunct-directeur Van Wijnen Deventer) is een van onze gedreven collega’s die zijn groene hart laat spreken. Samen met Kim Wijnen, Sjoerd Pronk, Roelof Faber en Raymond van der Werff zijn zij bij Van Wijnen de ‘ambassadeurs’ van Het Nieuwe Verduurzamen.

#1 Sneller en goedkoper verduurzamen. Een flinke klus voor woningcorporaties en beleggers en een verandering voor bewoners. Hoe pak je dit aan?

Zeker een flinke opgave. Daarin kunnen we echt een ontzorgende rol spelen. Ons team heeft de kennis en kunde in huis om een volledig verduurzamingstraject uit handen te nemen. Zodra de wensen op tafel liggen, voorzien wij in een passend maatregelenpakket, faciliteren de complete voorbereiding, uitvoering en nazorg en verzorgen de bewonersbegeleiding van begin tot eind.

#2 Dat klinkt mooi die bewonersbegeleiding. Hoe werkt dat in de praktijk?

Goede en tijdige informatievoorziening vooraf, tijdens en na een renovatie richting de bewoners is heel belangrijk. Als bewoner wil je natuurlijk weten wat er op stapel staat. De voor- en nadelen op een rij hebben. We laten ze echt participeren. Zo weten wij ook goed wat er leeft en waar we rekening mee moeten houden. Daarom betrekken we de bewoners in een vroeg stadium. Zo organiseren we bijvoorbeeld een inloopmoment in de modelwoning voor de bewoners, waarin we stap voor stap uitleggen wat de plannen zijn, daarbij kijken we echt naar de bewoners. We hebben natuurlijk te maken met verschillende doelgroepen, die ieder hun eigen aanpak vragen. Die aanpak stemmen we vooraf goed af met de woningcorporaties. Zodat de informatievoorziening ook echt begrijpelijk is en aansluit. Het persoonlijke contact met de bewoners zorgt er ook voor dat we een band opbouwen en makkelijk benaderbaar zijn bij vragen. Daarnaast leiden we onze bewonersbegeleiders op als energiecoach. Zodat zij na oplevering van een woning de bewoners kunnen coachen in een optimaal gebruik van de vernieuwde woning om zo de grootste energiereductie te realiseren.

#3 Wie zijn ‘we’?

Dit zijn vaak een projectleider, een bewonersbegeleider en de uitvoerder. Zij zijn voor de bewoners echt het vertrouwde gezicht bij een renovatie. Ze beantwoorden vragen, lossen problemen op, doen de warme opnames en – niet minder belangrijk – maken tijd voor een praatje. Een renovatie heeft natuurlijk grote impact op de bewoners. Dan is het fijn dat er een vast team is waar je bij terecht kunt. Ze zorgen er samen voor dat een renovatie zo comfortabel mogelijk verloopt voor de bewoners.

#4 Je hebt het over warme opname. Wat houdt dit in?

Een renovatie vereist toch altijd enige voorbereiding van de bewoner. Tijdens een sociale en technische opname gaan we in gesprek met de bewoner en kijken we samen in de woning welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Ook nemen we de punten door die de bewoner zelf kan oppakken voor aanvang van de werkzaamheden. Denk aan het opruimen en het verplaatsen van meubilair. De ene bewoner pakt alle punten zelf op, een ander heeft wat meer hulp nodig. Goed voor ons om te weten, want dan kunnen we bijspringen wanneer nodig. Zo’n twee weken voor de start van de daadwerkelijke werkzaamheden volgt er nog een gesprek met de uitvoerder. Hij controleert in de woning dan nog de laatste punten voor de daadwerkelijke uitvoering.

#5 En na de warme opname aan de slag?

Ja, inderdaad! We starten altijd met een opruimdag in de wijk. Container in de straat en gaan met z’n allen. Vaak een erg gezellige aftrap. En daarna natuurlijk aan de slag.

#6 Wanneer is een renovatie/energetische verbetering voor jou geslaagd?

Dat is toch wel wanneer ik een hoge klant- en bewonerstevredenheid terug zie. Voor mij is er niets mooier om te horen ‘jullie maken waar wat is beloofd, we zijn weer echt trots op onze wijk’. Dat lees je ook terug in de kaartjes die we krijgen van de bewoners. Het is echt een blijk van waardering. En als ik dan zie dat een wijk na oplevering in sociaal opzicht ook is opgebloeid, dan zit ik ’s-avonds trots op de bank.

Neem contact op met rob