Woningnood vraagt om transitie in de bouw

De cijfers

Om aan de vraag te voldoen, moeten vóór 2030 maar liefst één miljoen woningen worden gebouwd. Dat gebeurt nu in een veel te laag tempo. Het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen wordt in 2021 geraamd op 60.000, in plaats van de noodzakelijke 100.000 woningen.

Betaalbaarheid van woningen staat onder druk

In een tijd van woningnood, schaarste aan grondstoffen en mankracht, fors gestegen bouwkosten, circulariteit en energieneutraal bouwen is voor veel Nederlanders een betaalbare woning nauwelijks nog weggelegd. Daarom gaan we ook anders bouwen: door de vooraf gemaakte onderdelen op locatie te assembleren, kunnen we de projecten sneller, goedkoper en schoner, maar ook zo circulair mogelijk realiseren.

Woningfabriek

Anders bouwen. Dat betekent een transitie in de bouw, met het accent op industrialisatie en digitalisering. Daarvoor zijn lef, visie, investeringen en de juiste partners nodig. Van Wijnen maakt haar naam als grensverleggende, ontwikkelende bouwer waar door te investeren in onze woningfabriek.

Hilbrand Katsma

Algemeen Directeur Van Wijnen Components

“Bij Van Wijnen gaan we vanaf 2022 ongeveer 4.000 Fijn Wonen-woningen per jaar extra produceren. Onze woningfabriek is geen doel op zich, maar het ultieme middel om wonen comfortabel en betaalbaar te maken.”

Sneller bouwen

Onze circulaire Fijn Wonen-woningen zijn op de R&D afdeling van Van Wijnen Components ontwikkeld op een volledig nieuw modulair platform, waardoor ze in de toekomst losmaakbaar zijn en er niet meer hoeft te worden gesloopt.

Door de productie van geïndustrialiseerde bouwmodules kan de bouwtijd van een woning op locatie aanzienlijk worden verkort: van ongeveer 60 dagen naar 1 dag. Hiermee beperken we de overlast door verkeersbewegingen in een wijk tot een minimum en wordt de CO2 uitstoot significant verlaagd.

Onze woningfabriek en robotisering

In onze nieuwe woningfabriek in Heerenveen komt op vele vlakken de allerlaatste techniek samen. Dat blijkt onder andere uit de hoge mate van robotisering

Philip Winckel

Operationeel Directeur Van Wijnen Components

“Dankzij de robotisering lossen we deels het probleem van schaarste aan vakmensen op. Dat is belangrijk, want naast geïndustrialiseerd bouwen, blijft Van Wijnen traditioneel bouwen. De robots gaan ons helpen om onze bouwprojecten te versnellen.”

Geïndustrialiseerd bouwen en ICT

Het hele proces in onze woningfabriek – van bedenken tot en met produceren, leveren en nazorg – wordt een geautomatiseerd proces. Dit is uniek voor de bouwwereld, althans op deze grote schaal. Ook het bestellen van de woningen is een gedigitaliseerd proces. Dat gaat via een configurator, een online portaal.

Duurzaam en toekomstbestendig

Onze all-electric fabriek wordt gasloos gebouwd met aandacht voor duurzame materialen. Ook ons eindproduct, de circulaire Fijn Wonen-woning, wordt gebouwd met duurzame materialen.

Lean-proces

Halffabricaten en materialen worden straks volgens het just-in-time principe aan onze woningfabriek geleverd. Uniek is de grote diversiteit aan elementen. Van kant-en-klare vloeren en muren tot complete gevels

4.000 woningen extra per jaar

Vanaf 2022 gaat we ongeveer 4.000 extra woningen per jaar op geïndustrialiseerde wijze produceren. Dat zijn woningen van ons label Fijn Wonen.

Menso Oosting

Directeur Fijn Wonen

“Wij bewijzen dat fabriekswoningen aantrekkelijk zijn: comfortabel, toekomstbestendig, demontabel, en niet te vergeten heel mooi. Maar vooral: betaalbaar.”

Complete badkamers

Vanaf 2022 gaan VDL groep en Van Wijnen samenwerken om de door ons ontwikkelde modules te produceren. Denk hierbij aan complete badkamers, toiletten en meterkasten (technische ruimtes).

Meer lezen en bekijken

Hoe vordert de bouw van onze woningfabriek? Bekijk de projectpagina