Complete herontwikkeling Staatsliedenbuurt voor WOONstichting Gendt 

Vaste prijs en planning voor sloop, nieuwbouw en ontwikkeling van 121 woningen en openbaar gebied

De Staatsliedenbuurt in het Gelderse dorp Gendt wordt het StaatsliedenPark. De van oorsprong tijdelijke huurwoningen zijn hun levensduur ver voorbij en maken plaats voor een variatie aan energiezuinige huur- en koopwoningen voor een brede doelgroep. Het aantal woningen stijgt, terwijl de omgeving vergroent. In opdracht van WOONstichting Gendt tekende Van Wijnen voor de complete herontwikkeling van deze wijk voor een vaste prijs en planning. 

Project Staatsliedenbuurt Gendt in het kort

  • Sloop 92 verouderde huurwoningen
  • Bouw 92 huur- en 29 koopwoningen
  • Innovatieve, duurzame bouw
  • O.a. gezins- senioren- en zorgwoningen
  • Vergroening woonomgeving

In 2021 schrijft WOONstichting Gendt een tender uit voor nieuwbouw van de plaatselijke Staatsliedenbuurt. De woningen zijn dan aan vervanging toe. Verduurzamen is niet meer mogelijk. De opgave betreft de volledige herontwikkeling: van sloop, planvorming, ontwerp tot de bouw van de woningen en herinrichting van het openbaar gebied. Kortom, het complete plaatje.  

Veel dimensies

De complexiteit van de opdracht sprak ons direct aan, vertelt projectontwikkelaar Rens Rikken. “Van Wijnen is behalve een bouwbedrijf, namelijk ook projectontwikkelaar. We zijn thuis in de vele dimensies van herontwikkeling. Dit vraagt een brede expertise over stedenbouw, bestemmingsplannen, ontwerp, sloop- en bouwkosten en projectmanagement.”     

“Maar ook de zachte kant bepaalt het succes. De communicatie met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. De afstemming met de gemeente, netbeheerders, vergunningverleners en partners. Het afhandelen van procedures. Bovendien moet een plan aansluiten op actuele en toekomstige behoeften. We willen méér woningen, levensloopbestendig bouwen, de doorstroming bevorderen. Daarbij hechten mensen meer dan ooit aan een groene, vriendelijke omgeving. Veerkrachtige, vitale en veilige buurten is wat we als samenleving willen. Met een verantwoorde milieu-belasting. Alle puzzelstukjes moeten passen.”  

De handen op elkaar

Als na enkele maanden het bericht binnenkomt dat WOONstichting Gendt de tender aan Van Wijnen gunt, gaat uiteraard de vlag uit op het kantoor in Arnhem. “Het is fantastisch als je zo’n mooi project mag realiseren. Het zit in je hoofd en het staat op papier, maar dan moet je het ook waarmaken”, zegt Rens Rikken. “Zelf ben je enthousiast, maar je moet ook de huidige huurders en omwonenden overtuigen. Voor hen is dit niet makkelijk. Dat is volledig begrijpelijk. Daarom organiseerden de WOONstichting en Van Wijnen vrijwel direct een informatieavond waarin we ons plan presenteerden. We kregen de handen hiervoor op elkaar en daar ben ik trots op. Het is ontzettend fijn dat dit plan ook door de huurders en omwonenden wordt gedragen.”  

Kwaliteitsimpuls

Ook met de bestemmingsplanwijziging gaat het snel. Er zijn nul bezwaren tegen het plan ingediend. Rikken: “Dit heeft niet alleen te maken met het contact dat we hadden met de omwonenden, maar ook met de kwaliteit van het plan. De tender had als uitgangspunt om voor de 92 oude huurwoningen minimaal 92 duurzame woningen terug te bouwen. Omdat een deel hiervan appartementen is, ontstond er ruimte om 29 koopwoningen toe te voegen. Met het geld dat hiermee vrij kwam konden we het gebied een enorme kwaliteitsimpuls geven: een centraal park en veel bomen en groen door de hele buurt. De vergroening werkt positief op de hittestress en draagt bij aan het waterhuishoudkundig plan. Dit was ook de aanleiding voor een nieuwe naam van het plan: StaatsliedenPark, in plaats van Staatsliedenbuurt.” 

Rens Rikken

Adjunct – directeur projectontwikkeling

“Het is een ongelofelijk mooi en leuk project, met onnoemelijk veel afstem- en regelwerk. Maar daar zijn wij voor als projectontwikkelaar. Ik weet zeker dat de bewoners hier straks een geweldige woonplek krijgen en dat WOONstichting Gendt kan terugkijken op een geslaagd project.”

Diversiteit

Op 22 mei 2023 was de sloop voltooid en startte de nieuwbouw. De 92 nieuwe huurwoningen omvatten zowel grondgebonden woningen als appartementen. Een belangrijk doel hierbij was dat deze huizen geschikt zouden zijn voor senioren en kleine huishoudens. Dit bevordert de doorstroming. Ook zijn er 14 speciale zorgstudio’s in het plan opgenomen die worden verhuurd aan de stichting ZorgWiel. In het koopsegment zijn er naast 25 rijwoningen voor starters en gezinnen ook 4 levensloopgeschikte woningen in de betaalbare prijsklasse. Dit alles bij elkaar zorgt voor een mix van bewonersgroepen en maakt het StaatsliedenPark een buurt met een grote diversiteit. 

Woningfabriek

Dat Van Wijnen de volledige herontwikkeling aanbiedt voor een vaste totaalsom, komt mede door de inzet van Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, vertelt Rikken. “Wij beschikken over een woningfabriek in Heerenveen die gerobotiseerd woningen produceert. De woningen komen als kant-en-klare elementen naar de bouwplaats en worden daar in elkaar gezet. Dat zorgt niet alleen voor een hogere kwaliteit en een korte bouwtijd; het maakt ook dat de bouwkosten goed voorspelbaar zijn. Mede hierom durven we voor langere periodes vaste prijzen af te geven. Voor woningcorporaties is dat een belangrijk pluspunt. Het beperken van de risico’s is bij een dergelijk project namelijk van groot belang.”  

Speels en gevarieerd

Dat fabrieksmatig, ofwel ‘kant-en-klaar’, bouwen allang niet meer synoniem staat voor ‘rechttoe rechtaan’ en ‘alles hetzelfde’, bewijst het plan StaatsliedenPark. De gevels van de woningen zijn afwisselend en geven de buurt een speels en gevarieerd beeld. Dat komt omdat de woningfabriek uitgebreide architectuurmogelijkheden biedt. Bijna elke vorm of ontwerp is om te zetten in een pasklare bouwmodule. Daarbij voldoen de woningen ruimschoots aan de duurzaamheidseisen van deze tijd.  

Een fijne wijk voor iedereen

Op dit moment is de bouw gestart. Begin 2024 worden de eerste woningen opgeleverd, waarna de huurappartementen en zorgstudio’s volgen. “Het is een ongelofelijk mooi en leuk project” besluit Rikken. “Met onnoemelijk veel afstem- en regelwerk, maar daar zijn wij voor als projectontwikkelaar. Ik weet zeker dat de bewoners hier straks een geweldige woonplek krijgen en dat WOONstichting Gendt kan terugkijken op een geslaagd project.”

Meer over de Staatsliedenbuurt

Staatsliedenbuurt in Gendt

Van Wijnen is door WOONstichting Gendt geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van 121 huur- en koopwoningen in de Staatsliedenbuurt….

Lees verder

Germa Knuver van WOONstichting Gendt over de vernieuwende herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt

Lees verder

Benieuwd wat we kunnen betekenen bij een complete herinrichting van een buurt? Neem dan contact op met Rens Rikken.