Gebiedsontwikkeling Loskade

Klaar zijn voor de woonbehoeften van vandaag en morgen, anticiperen op die van overmorgen

Toekomstbestendigheid

Van Wijnen faciliteert fijn wonen. Voor mensen nu, maar ook voor de generaties na ons. Door met een toekomstbestendige blik naar woonomgevingen te kijken, komen we steeds weer tot nieuwe oplossingen die bijdragen aan een beter leven: de woonwijk van de toekomst. We ontwikkelen producten en diensten voor betaalbaar, energiezuinig en comfortabel wonen. Tegelijkertijd experimenteren we met onconventionele toepassingen die vooruitlopen op de woonbehoeften van de toekomst.

Milieubewust bezig zijn

Toekomstbestendigheid zit in ons DNA. Al meer dan honderd jaar bouwen we samen aan ruimte voor een beter leven. Daarbij zijn we ons zeer bewust van de negatieve impact die bouwen heeft op onze planeet, het klimaat en het welbevinden van mensen. Die negatieve impact moeten we verminderen. En daarin lopen we graag voorop. Actuele onderwerpen als energieneutraal en circulair bouwen zijn bijvoorbeeld al lang in onze organisatie verankerd. Die betrokkenheid en proactiviteit verwachten klanten van ons. En ook bedrijfskundig gezien is het wijs om zuinig met onze planeet om te gaan. Minder afval en minder verspilling leiden vrijwel altijd tot snellere processen, betere eindresultaten en lagere kosten.

De eindgebruiker ontzorgen

Toekomstbestendig wonen is onlosmakelijk verbonden met comfortabel en betaalbaar wonen. Al deze facetten komen samen in Fijn Wonen. Met dit kant-en-klare woonproduct met vele keuzemogelijkheden maken we zowel bestaande als nieuwe woningen klaar voor de toekomst: flexibel in vorm, functie en locatie en passend bij het budget van de gebruiker. Fijn Wonen gaat verder dan het (ver)bouwen van woningen. We leveren aanvullende diensten om mensen ook écht fijn te laten wonen. Bijvoorbeeld door het onderhoud uit handen te nemen, storingen op te lossen en bewoners continu inzicht te geven in hun energiehuishouding. Zo ontzorgen we de eindgebruiker tijdens het wonen. En creëren we ruimte voor de dingen die echt belangrijk zijn. Financiële ruimte bijvoorbeeld, om van het leven te genieten. Maar ook mentale ruimte, doordat zorgen weggenomen worden. En fysieke ruimte, voor het creëren van een comfortabel thuis.

Woonwijk | de eindgebruiker ontzorgen | Van Wijnen

Menso Oosting

Directeur Fijn Wonen

“Onze missie is ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’. Dit nemen we heel serieus. We willen er oprecht aan bijdragen het leven van mensen beter te maken. Dit is wat ons drijft en waar we voor staan. Voor mensen nu, maar ook voor generaties die volgen.”

Project Loskade

Van Wijnen Loskade Virema

Werken aan de woonwijk van de toekomst

Het faciliteren van fijn wonen is een continu proces, waarbij we steeds weer op zoek gaan naar verbeteringen. Tegelijkertijd houden we ons bezig met de vraag: hoe ziet de woonwijk van de toekomst eruit? Welke invloed hebben maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen op de woonomgevingen van straks? Daar praten en dromen we niet alleen over, daar gaan we ook echt mee aan de slag. Dit doen we met gedrevenheid en lef, vanuit de vanzelfsprekendheid dat we door te doen ook fouten maken. Want juist daar leren we van. Door te doen ontdekken we wat nodig is voor de volgende stap in toekomstbestendig wonen. En doen we de nodige ervaring en het vertrouwen op om die stap ook daadwerkelijk te zetten.

Living lab voor revolutionaire oplossingen

In de Loskade hebben we de plek bij uitstek gevonden om te experimenteren met de woonwijk van de toekomst. Op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen creëren we een pop up wijk, dat tot 2030 dienst doet als een living lab voor revolutionaire oplossingen. Samen met échte bewoners en ondernemers gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen en -producten die aansluiten bij de woonbehoeften van de toekomst. Denk hierbij aan compact, betaalbaar en zelfvoorzienend wonen en het ontdekken van een deeleconomie. De wijk van de toekomst is een dynamische wijk die continu wordt doorontwikkeld op basis van ervaringen, trends en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere stakeholders. Geen uitgestippelde reis, maar meer een spannende expeditie met een nog onbekende bestemming.

Woonwijk van de toekomst | Van Wijnen
Bouwtekening | Broedplaats voor circulariteit | Van Wijnen

Broedplaats voor circulariteit

De wijk van de toekomst is ook dé plek om de circulaire economie tot bloei te laten komen. Op de Loskade komen 46 circulaire Fijn Wonen wooneenheden en introduceren we een nieuw, circulair woonproduct: de 001. Dit is een remontabele, verplaatsbare en stapelbare woning van 45 m2 gebruiksoppervlakte, geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Samen met de bewoners en onze partners onderzoeken we welke aanvullende voorzieningen en/of diensten nodig zijn om onze woningen verder circulair te maken. We dagen onszelf én elkaar uit om tot innovatieve oplossingen te komen voor o.a. gevel- en dakafwerking, installatie-oplossingen en energieopwekking en -opslag. Daarbij zien we veel mogelijkheden in betaalbare en schaalbare biobased toepassingen.