Duurzaam schade herstellen in Groningen

Wonen

Groningen

19:48

06-09-2023

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaan bouwbedrijven Van Wijnen en Plegt-Vos aan de slag om de pilot Duurzaam Herstel uit te voeren. Na een Europese aanbesteding zijn de bouwers aangewezen om zowel het constructieve onderzoek, de bouwbegeleiding als de benodigde werkzaamheden voor rekening te nemen.

“Ik ben blij dat we twee door de wol geverfde aannemers hebben gevonden die Duurzaam Herstel voor ons gaan uitvoeren”, zegt Jil Ligterink, programmamanager Duurzaam Herstel bij het IMG. Beide bedrijven werken ook aan de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen. “Ze hebben beide veel ervaring met aardbevingsbestendig bouwen en de omvang van dit complexe onderwerp.”

Balster Topper

Adjunct-directeur Van Wijnen Groningen

“Wij staan met onze partners klaar om ons deel te doen in het duurzaam herstellen van Groningen. Vanuit onze ervaring weten we hoe we een sterk eindresultaat en een positieve beleving voor de bewoner neerzetten. Een duurzaam en toekomstbestendig thuis voor iedereen, daar doen wij het voor”

Samenwerkingspartners

Het team waarmee Van Wijnen de opdracht gaat uitvoeren bestaat uit W2N Groningen, Bouwzorg Fryslân en SealteQ. Zij hebben allemaal ervaring met de herstelopgaven in Groningen en brengen kennis in van verbetering, innovatie en opschaling.

Bevoegdheid IMG

Groningers met gerepareerde mijnbouwschade die daarnaast met niet-mijnbouw gerelateerde constructieve problemen te maken hebben, zoals defecte funderingen, hebben na een nieuwe beving meer kans op nieuwe schade. Voor die mensen helpt het herstellen van mijnbouwschade niet, zonder daarbij deze constructieve problemen te verhelpen, omdat de schade dan telkens terugkomt. Omdat de constructieve schade veelal niet wordt veroorzaakt door aardbevingen, was het IMG tot nu toe niet bevoegd deze te repareren.

Pilot maakt duurzaam herstel mogelijk

De pilot Duurzaam Herstel maakt het nu mogelijk om voor 300 woningen in de kern van het aardbevingsgebied in Groningen wel de constructieve problemen op te lossen, zodat de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving wordt verkleind. Je kan hierbij denken aan bouwkundige maatregelen aan de fundering of een dakconstructie.

De afgelopen zomer zijn de eerste twintig bewoners benaderd. Daarvan hebben er tot nu toe twaalf zich ingeschreven voor de pilot. De verwachting is dat de aannemers aan het einde van het jaar beginnen met constructieve onderzoeken.

Ervaring opdoen

Met de pilot doet het IMG ervaring op met Duurzaam Herstel en hoe huiseigenaren het beste kunnen worden ontzorgd. ,,Er zullen genoeg zaken zijn waar we tegenaan gaan lopen, vandaar dat we de pilot nadrukkelijk gebruiken om ervaring op te doen. Als we de aanpak vervolgens grootschalig uitrollen, willen we zo min mogelijk last hebben van kinderziektes, zodat we woningbezitters beter en sneller kunnen helpen’’, aldus Ligterink.

In de Tijdelijke wet Groningen komt een bepaling die het IMG de bevoegdheid geeft om met Duurzaam Herstel een oplossing te bieden bij adressen waar sprake is van mijnbouwschade, maar waar constructieve problemen niet als mijnbouwschade zijn aangemerkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld.

Na de pilot

Na de pilot, die ongeveer 12 tot 18 maanden duurt, wordt het gebied en de capaciteit uitgebreid. De inzet is om de eerstkomende jaren enkele duizenden panden in het gehele effectgebied te onderzoeken op de aanwezigheid van een zwakke constructie.