Het componeren van een nieuwe, hoogwaardige wijk

Algemeen

Oud-Beijerland

14:04

30-06-2020

In Oud-Beijerland zijn wij gestart met de realisatie van ‘Het Orkest’: een nieuwe wijk waar keuzevrijheid voor de koper centraal staat. We gingen in gesprek met wethouder Piet van Leenen en projectleider Henriette Vernes van de gemeente Hoeksche Waard en Dico Smitsman, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. We vroegen hen naar het ontstaan van dit concept en de manier waarop dit aansluit bij de ambities voor de toekomst.

De koper als componist

Het Orkest bestaat uit 12 eengezinswoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaand-geschakelde woningen. De kopers van deze woningen geven eigen inbreng aan de uitstraling van de woning. “Keuzevrijheid binnen een seriematig woningbouwproject maakt dat het voor een grote groep mensen haalbaar is om in een uniek huis te wonen”, zegt Dico. Vooraf bepaalden we het type huis en de vorm van het dak. Daarna is de koper aan zet en kijkt welk type huis en welke dakvorm het meest aanspreekt. De gevelsteen, voordeur, kozijnen en ramen worden uitgekozen. Op die manier componeert de koper als het ware zijn eigen woondroom en ontstaat er een wijk waarin iedere woning een eigen karakter heeft.  

Piet van Leenen

Wethouder bij gemeente Hoeksche Waard

“Met de vele keuzemogelijkheden en de diverse woningtypes ontstaat er een wijk met veel variatie in betaalbare woningen.”

Maar hoe kwam dit unieke concept tot stand? De wethouder legt het uit. “Het oorspronkelijke plan was om vrije kavels aan te bieden. De kavels stonden lang te koop en uiteindelijk bleek dat er onvoldoende animo was.” Projectontwikkelaar Dico vult aan: “Bij het kopen van een kavel en het bouwen van een woning komt heel veel kijken. Het vergt specifieke kennis en veel tijd van de koper, los van de uiteindelijk vaak hoge prijs. Dit weerhoudt potentiële kopers ervan deze stap te maken.” De wethouder vervolgt: “We zochten een alternatief plan en het was Van Wijnen die met een plan kwam dat volledig aansloot bij de wensen van gemeente Hoeksche Waard. Met de vele keuzemogelijkheden en de diverse woningtypes ontstaat er een wijk met veel variatie in betaalbare woningen. Het gevarieerde gevelbeeld wat ook bij de verkoop van kavels het geval was geweest, is op deze manier volledig terug gekomen. Het concept zoals we dat nu hebben uitgevoerd is als het ware een soort tussenweg tussen vrije kavels en een seriematig woningbouwproject.”

Duurzaam en toekomstbestendig wonen

Gemeente Hoeksche Waard en Van Wijnen hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. In de woningen is dit terug te zien. Het Orkest wordt all electric en is daarmee klaar voor de toekomst. “Door de nieuwste technieken en duurzame materialen hebben de woningen een energieprestatie van 0, wat een lagere energierekening oplevert. Dit is geheel in lijn met de ambitie van de gemeente om in 2040 100% energieneutraal te zijn”, vertelt projectleider Henriëtte.

Henriette Vernes

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij gemeente Hoeksche Waard

“Ook toekomstbestendigheid werd al vroeg in het plan opgenomen. De woningen zijn zo ontworpen dat er makkelijk aanpassingen gedaan kunnen worden op het moment dat de bewoner hulp behoevend wordt. Zo is verhuizen niet noodzakelijk.”

De gemeente heeft te maken met een groeiend aantal oudere huishoudens en heeft daarom de ambitie om de demografische balans en de vitaliteit te herstellen. Daarom zet de gemeente in op meer kwaliteit en extra woningbouw. De instroom van nieuwe gezinnen kan het demografische gat dichten. Het Orkest is een project dat hier een bijdrage aan levert.

Twee partijen, één visie

Het Orkest is niet het enige project waarbij Van Wijnen en gemeente Hoeksche Waard samen hebben gewerkt. “Zo hebben we eerder voor een moeilijk vraagstuk gestaan”, vertelt de wethouder. “We staan voor uitdagingen waar we een ervaren ontwikkelaar als Van Wijnen bij nodig hebben en die samenwerking verloopt hartstikke goed.” Henriëtte omschrijft de samenwerking als prettig en open. “We staan goed met elkaar in contact, hebben een open houding en kijken continu hoe we tot elkaar kunnen komen. Dat werkt heel prettig.”

Wat Dico heel fijn vindt, is de doortastendheid van de gemeente. “Er zijn locaties gekocht en we willen bouwen. We leunen niet achterover, maar stropen de mouwen op en willen plannen realiseren. Deze instelling sluit volledig aan bij die van Van Wijnen en dat maakt ons een hele goede match!”