Impactmeting als start- en eindpunt voor toekomstbestendige buurten 

Maatschappelijk impact

15:48

11-12-2023

De manier waarop we buurten ontwikkelen en bouwen heeft impact op de omgeving. We zijn hier ons bewust van. Onze focus verschuift daardoor van ‘wat we doen’ naar ‘de verandering die we creëren’. Om dit meetbaar te maken zijn we gestart met impactprojectie. Voor dit onderzoek is data nodig. Hiervoor hebben we een pilot gedraaid om te achterhalen wat er goed gaat en wat beter moet. En om een positief verschil te maken.  

Halverwege 2022 is er gestart met een pilot binnen ons project In de Buurttuin: een sloop- en nieuwbouwproject in de jaren ’60 wijk rondom Parkweg Midden in Schiedam. Dit project omvat 238 woningen en hiernaast herontwikkelen we de openbare ruimte. Onze ambitie is om van een buurt als deze weer een prettige en veilige omgeving te maken.  

Jasper Meijs

Junior projectontwikkelaar

“Bijzonder waardevol om als ontwikkelaar met je partners te kijken waar je echt van betekenis kan zijn voor de buurt en haar bewoners. En dus zoveel mogelijk positieve impact wilt maken. Iedere buurt kent eigen taal en moet je dus aan andere knoppen draaien om het verschil te maken.

Voor inzicht in onze projecten is data nodig uit de praktijk. Onderzoek en meetmethoden maken het mogelijk om gegevens en data te verzamelen. Door inzicht in wat wel en niet goed gaat kunnen we aanpassingen doorvoeren om een positief verschil te maken. Dit is niet alleen economisch, maar juist ook op ecologisch en sociaal gebied. Een interactief proces van testen, creëren en herzien.  

Nieuwsgierig naar hoe we impact voorspellen en meten inzetten als start- en eindpunt bij het creëren van toekomstbestendige buurten? Neem gerust contact op met Manon.

Manon Janssen – Groenendijk 

Adjunct-directeur

+31621667058
m.janssen@vanwijnen.nl