Meer Arnhemmers met plezier aan het (hard)lopen

Algemeen

Maatschappelijk impact

Recreëren

Arnhem

09:37

16-11-2021

Donderdag 11 november vond het kleinschalige symposium Meer Arnhemmers met plezier aan het (hard)lopen’ plaats bij ASV Zuid in Arnhem.  Een initiatief van Sportbedrijf Arnhem, stichting Bridge to Bridge en Van Wijnen. Het doel van het symposium was om, samen met partners van de initiatiefnemers, bestaande initiatieven en nieuwe ideeën rondom het thema samen te brengen.

(Hard)lopen voor iedereen toegankelijk

Jaarlijks lopen duizenden mensen de ‘Run to remember freedom’ tijdens Bridge to Bridge om de slag bij Arnhem te herdenken. Dat geeft niet alleen een bijzondere herinnering, maar stimuleert ook een actievere leefstijl. Fabian Bovenlander, directeur Van Wijnen Arnhem legt uit: “Als ontwikkelaar en bouwer zien we hoe belangrijk de sociale en sportieve aspecten voor jong en oud in een wijk zijn voor een fijne leefomgeving. Dat gunnen we veel meer Arnhemmers, ook de mensen voor wie sporten en bewegen niet altijd een vanzelfsprekendheid is”. Richard Kaper, bestuurslid van de Stichting Bridge to Bridge, vult aan: “Dit initiatief is een mooie kans voor een eerste verkenning om alle bestaande Arnhemse hardloopinitiatieven te verbinden en eventuele nieuwe te ontplooien om daarmee het lopen voor iedereen toegankelijk te maken. Goed om te zien, dat we nu samen met betrokken sponsor Van Wijnen, Sportbedrijf Arnhem en partners uit ons netwerk die eerste stap hebben gezet.”

Uitkomsten

De bijeenkomst leverde nieuwe inzichten op. De komende periode gebruiken Sportbedrijf Arnhem, stiching Bridge to Bridge en Van Wijnen om de verkregen input verder te onderzoeken en daar waar mogelijk nieuwe verbindingen te leggen. Zo gaat Arnhem Run en de Stichting Bridge to Bridge alle Arnhemse loopgroepen bij elkaar halen, gaat het Sportbedrijf Arnhem kijken naar de beste programmering en timing van alle bestaande wijklopen en gaat het AM Supportteam jongeren enthousiasmeren om de Bridge to Bridge run als doel te zien.