Renovatie en verduurzaming van 141 woningen in Bilthoven

Wonen

Bilthoven

Utrecht

10:57

06-03-2024

Bouwbedrijf Van Wijnen Utrecht gaat 141 woningen in Bilthoven renoveren en verduurzamen in opdracht van woningcorporatie Woongroen. Beide partijen tekenden daartoe op 5 maart een overeenkomst. De woningen zijn gelegen aan de Pluto- en Beatrixlaan en de werkzaamheden zullen begin 2025 van start gaan. Onder genot van een heerlijk stuk taart tekenden bestuurder Rob Wassenberg van woningcorporatie Woongroen en Martijn Leijdekker van Van Wijnen Utrecht de raamovereenkomst.

Planontwikkeling en uitvoering

De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De te nemen maatregelen zullen dan ook gericht zijn op het verbeteren van het wooncomfort voor de bewoners. De woningen worden onder andere energiezuiniger, maar ook het uiterlijk van de woningen wordt aangepakt waarmee de wijk straks een vernieuwd aanzien krijgt.

Dit alles wordt gedaan in overleg met de bewoners zelf. Zo zal er een in het voorjaar een ‘Meet & Greet’ worden georganiseerd om bewoners mee te nemen in de planvorming en de kans te geven om ervaringen en ideeën te delen met het projectteam.

De komende tijd worden er diverse (technische) onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat nodig en mogelijk is. Daarna wordt het verbeterplan opgesteld. Doel is dit gehele plan komend najaar gereed te hebben. Zodat begin 2025 de werkzaamheden van start kunnen gaan.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Martijn Leijdekker , adjunct directeur bij Van Wijnen Utrecht.