Startsein groene renovatie Lintveldebrink in Enschede

Wonen

Woningcorporatie

Eibergen

Enschede

09:52

12-02-2024

De renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden aan de eerste flat – van de in totaal vier te renoveren wooncomplexen – aan de Lintveldebrink in Enschede zijn gestart. Domijn vertrouwt deze klus toe aan Van Wijnen. De planning is strak: een half jaar per flat. Domijn en Van Wijnen namen de bewoners – in een vroege fase van de voorbereidingen – mee. Ook tijdens de werkzaamheden aan de flat is er veel aandacht voor de bewoners. Om overlast voor hen zo veel mogelijk te beperken. Als alles naar verwachting loopt, is de eerste flat voor de bouwvak klaar.  

Uitnodiging huiskamergesprek voor alle bewoners
In 2022 nodigde Domijn de bewoners van alle vier flats uit voor huiskamergesprekken. Tijdens deze gesprekken werden de eerste plannen uitgelegd en wensen en behoeften opgehaald bij bewoners. Daaropvolgend vormden een aantal bewoners een bewonersadviesgroep. Domijn informeerde de adviesgroep – en daarnaast alle bewoners middels een nieuwsbrief – bij nieuw te nemen stappen: van het sociaal plan, het ontwerp voor de flats, tot de planning van de werkzaamheden. Op deze wijze bleef iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de renovatie en verduurzaming. Ook de zogenoemde warme opname door Van Wijnen ontbrak niet in de voorbereiding. Tijdens deze opname wordt de planning uitgelegd en de situatie in de woning bekeken, zodat de werkzaamheden goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De waardevolle informatie uit huiskamergesprekken, bijeenkomsten van de bewonersadviesgroepen en de warme opnames zorgden ervoor dat Domijn en Van Wijnen de renovatie- en verduurzamingsplannen konden toespitsen op de wensen en behoeften van bewoners.

Duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid én een frisse uitstraling staan centraal 
Domijn en Van Wijnen verduurzamen de flats en woningen grondig. Met een warme schil voor de flats en woningen door het toepassen van bijvoorbeeld HR++ glas, het isoleren van de spouw en energiezuinige installaties van de flat en appartementen, waardoor alle woningen van het gas gaan. Dat doet de corporatie niet alleen om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Maar ook om bewoners een comfortabele en meer energiezuinige woning te bieden. Daarnaast wordt de veiligheid en toegankelijkheid verbeterd, door bijvoorbeeld videofoons en spionnetjes in de voordeuren. Met de nieuwe entree – met postkasten aan de buitenzijde – willen we ongewenst insluipen tegengaan en door de ophoging van de galerijvloer, wordt de drempel naar de woningen lager, zodat bewoners makkelijker naar binnen kunnen.

Frisse uitstraling
Het wooncomplex krijgt een nieuw, fris uiterlijk. Inspiratie voor het nieuwe uiterlijk van de flats is het traditionele Twentse vakwerk, dat zo herkenbaar is voor onze regio. Architectenbureau Pr8 stak het vakwerk in een modern jasje dat straks te zien is op de nieuwe kopgevels. In hun woning kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Zo wonen de bewoners straks in een flat met een nieuw, fris en modern uiterlijk. Van binnen én buiten. 

Ook tijdens werkzaamheden aandacht voor bewoners
Die blijven namelijk in hun huis wonen tijdens de renovatie- en verduurzamingwerkzaamheden. Een proces met veel impact voor de bewoners. Om zoveel mogelijk overlast te beperken, hielden Van Wijnen en Domijn hier al rekening mee in de keuzes die ze maakten in de manier van werken en de planningen.  Tijdens de werkzaamheden zijn er bewonersbegeleiders aanwezig waar bewoners terecht kunnen met vragen, zorgen of klachten. Ook delen zij bij de start van de werkzaamheden dagplanningen uit. Zodat bewoners precies weten waar ze aan toe zijn. En bewoners krijgen een groene, gele en rode smiley die ze voor het raam kunnen zetten. Groen betekent dat alles goed gaat. Geel dat de bewoner een vraag heeft waar geen haast bij is. En rood betekent dat de bewoner een vraag of klacht heeft die hij direct wil bespreken. De bewonersbegeleiders en uitvoerder checken dagelijks de smileys. En gaan langs bij bewoners waar dat nodig is. Ten slotte biedt Domijn rustwoningen die zo zijn ingericht dat bewoners er hun dagelijkse bezigheden gewoon kunnen doen. Zonder dat zij last hebben van de werkzaamheden. Daarnaast zijn er 6 logeerwoningen ingericht voor mensen die aangaven dat zij tijdens de werkzaamheden niet thuis konden blijven wonen. 

In 2024 pakt Domijn 2 van de 4 flats aan de Lintveldebrink aan 
De werkzaamheden zijn in februari 2024 gestart aan de flat met huisnummers 2 tot en met 200. Wanneer alles goed verloopt, is deze flat voor de bouwvak klaar. De werkzaamheden aan de tweede flat met huisnummers 202 tot en met 400 starten half mei. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan deze flat klaar voor het einde van dit jaar. De komende jaren neemt Domijn ook de derde en vierde flat aan de Lintveldebrink onder handen. De corporatie werkt op dit moment aan de plannen voor deze flats.  

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Marleen Mokkink vertelt je er graag meer over.