Toekomst- en aardbevingsbestendig kindcentrum bouwen in Roodeschool

Onderwijs

Groningen

16:02

24-02-2022

In Roodeschool bouwen wij een kindcentrum, waar Samenwerkingsschool de Dobbe en kinderdagverblijf KindH een kleinschalige, veilige plek krijgen. Het kindcentrum wordt met het oog op de toekomst energiezuinig gebouwd. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst en daarnaast wordt het gebouw goed geïsoleerd. Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen wordt het centrum aardbevingsbestendig gemaakt.

Het kindcentrum wordt gebouwd op een voormalig terrein van sociale huurwoningen, naast de voetbalvelden van V.V. Corenos. In het centrum komt een algemene ruimte, wat gebruikt kan worden als buurthuis of buurtruimte. Het centrum wordt na de zomer opgeleverd.

De installaties worden uitgevoerd door Technisch Expert Jansen, onder coördinatie vanuit Van Wijnen. Het ontwerp is van bct architecten.