Van Wijnen en BrabantWonen gaan ketensamenwerking aan

Wonen

Woningcorporatie

's-Hertogenbosch

Oss

16:05

21-12-2023

Woningcorporaties staan voor de flinke opgave om hun woningbezit te renoveren en verduurzamen. Zo ook woningcorporatie BrabantWonen. Zij zochten voor deze opgave betrouwbare bouwpartners om de komende jaren een ketensamenwerking mee aan te gaan. Het is namelijk een ingewikkeld proces en middels deze ketensamenwerking houden ze dat proces beheersbaar. In hun zoektocht is BrabantWonen onder andere uitgekomen bij Van Wijnen Rosmalen. We werken natuurlijk al wat jaren met hen samen, maar dat is nu geformaliseerd in een ketensamenwerking.

Het ontstaan van de samenwerking

BrabantWonen gaat voor minimaal vier jaar een ketensamenwerking aan met Van Wijnen Rosmalen en nog drie andere partners om vele honderden woningen te renoveren en verduurzamen. Met een optie om te verlengen met nog eens vier jaar. Alle partners zijn gekozen omdat BrabantWonen de beste ervaringen had met alle partijen. Zodoende zijn zij ook bij Van Wijnen Rosmalen uitgekomen. Een mooi compliment voor de teams die al een tijd met hen samenwerken.

Samenwerking staat hoog in het vaandel, dus er is van tevoren ook samen gekeken naar hoe we de renovatieprojecten samen gaan aanpakken. Daar is het Handboek Ketensamenwerking BrabantWonen uitgekomen, waarin één duidelijke werkwijze is bepaald voor alle renovatieprojecten. Op die manier weet iedereen wat hen te doen staat. Ook kunnen we van daaruit leerpunten toepassen en gedurende de ketensamenwerking het proces optimaliseren.

Winst voor partners en bewoners

Deze ketensamenwerking betekent dat we flinke stappen maken op onder andere het gebied van klanttevredenheid, duurzaamheid en efficiëntie. Dat doen we door intensief samen te werken om van elkaar te leren. Er is ook een stevige overlegstructuur opgezet en elk jaar houden we een ketendag. Dan evalueren we diverse thema’s om deze verder te brengen met mensen in de voorbereiding én uitvoering. Het resultaat daarvan gaat zijn dat binnen het gehele renovatieproces de best practices van elke ketenpartner bij elkaar worden verzameld. Wat overblijft is de beste projectaanpak voor renovaties om deze snel, soepel en efficiënt te laten verlopen.

Die continue samenwerking heeft uiteindelijk als resultaat dat niet alleen BrabantWonen en de partners er baat bij hebben, maar met name de bewoners tevreden terugkijken op een renovatie. En daar gaat het natuurlijk allemaal om.

Robbert van Veggel, hoofd bedrijfsbureau R&T Van Wijnen Rosmalen, zegt hierover: “We bundelen onze krachten in dit vijfmanschap. En ja, dan krijg je wel wat bijzonders. Ik kijk uit naar het resultaat. Want als deze werkwijze ook echt gaat werken, dan zien we straks een heleboel tevreden gezichten. En wat is het mooi als je dan bewoners hoort zeggen: ‘Ik vond het spannend, ik zag er ook best tegenop, maar uiteindelijk ben ik heel erg blij dat het gebeurd is!”

Meer weten over ketensamenwerking?

Neem contact op met Robbert van Veggel, Hoofd bedrijfsbureau R&T bij Van Wijnen Rosmalen.