Vlooien in de Ketensamenwerking

Wonen

Woningcorporatie

Sittard

13:53

01-12-2023

Sinds 2016 werken we in een ketensamenwerking samen met woningcorporatie ZOwonen en bouwbedrijf Heijmans. Hierbij gaat het zowel over nieuwbouw-, renovatie- als transformatieprojecten. Om de ketensamenwerking op het hoge niveau te houden is het af en toe goed de koppen met onze bonuscollega’s bij elkaar te steken en van elkaar te leren. Het thema van de bijeenkomst was dan ook: ‘Aandacht voor samen-werken’.

Hierbij werd stil gestaan bij de behaalde resultaten en spraken we over het belang van aandacht voor structuur, gedragsregels en misschien nog wel belangrijker, rituelen. Gastspreker Patrick van Veen vergeleek ons gedrag met dat van groepen apen. Zij besteden veel aandacht aan rituelen, wat o.a. de groepscohesie bevordert. Elkaar vlooien is hier een duidelijk voorbeeld van, want apen hebben helemaal geen vlooien, maar gebruiken deze manier om oprechte aandacht te besteden aan elkaar. Iets wat we in de ketensamenwerking ook zoveel mogelijk tot stand laten komen.

Dat is een van de zaken die wij meenemen van deze middag: ‘vlooien’ is onmisbaar binnen een prettige en succesvolle samenwerking. Als je elkaar goed kent en begrijpt, gaat samenwerken gemakkelijker. Dus gaan we dit vaker doen! Alle deelnemers hadden zelf ook een waardevolle inbreng. In groepen gingen ze aan de slag om te bespreken wat goed gaat en wat beter kan binnen de samenwerking. De gedane suggesties en voorstellen worden komende periode vertaald in concrete actiepunten voor het komende jaren. Op naar nog meer mooie projecten.

Een mooie middag, waarin zowel serieus als met een knipoog werd stilgestaan bij het verder optimaliseren van onze samenwerking 💪