Waardevolle bijdrage aan familiekamers Amphia

Geen categorie

Breda

16:29

19-03-2021

Om onze samenwerking met gewaardeerde relaties te onderstrepen schenken wij hen een eindejaarsattentie. Een aantal van onze relaties heeft te kennen gegeven dat de waardering niet in stoffelijke zaken hoeft te zitten. Hiertoe doneren wij de waarde van het geschenk aan een goed doel, dat dicht bij ons staat.

Dit jaar hebben wij, als onderdeel van bouwconsortium FourCare, het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda opgeleverd. Samen met Amphia en onze bouwpartners hebben wij invulling gegeven aan de vraag naar een topklinisch ziekenhuis dat de patiënt centraal stelt. Wij zijn dan ook trots dat we een waardecheque ter waarde van 2.000 euro uitgereikt hebben aan de Stichting Vrienden van Amphia. Deze stichting maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van patiënten en hun familie of mantelzorger in het ziekenhuis aangenamer maken. De donatie maakt het mogelijk om de familiekamers op de diverse verpleegafdelingen huiselijker te maken. Patiënten, hun familie en naasten kunnen zich hier even terug trekken uit de omgeving van het ziekenhuis. Zij ervaren hier een andere sfeer. Dit geeft afleiding en draagt bij aan stressreductie en een gevoel van veiligheid.

Team met waardecheque