Feestelijke viering oplevering torens A-C Zandkasteel Amsterdam  

Amsterdam

19:28

17-07-2023

De renovatie en transformatie van het zandkasteel in Amsterdam Zuidoost is voltooid! In opdracht van de Gemeente Amsterdam transformeerde Van Wijnen Amsterdam drie torens van het voormalig ING-kantoor en gemeentelijke monument in Amsterdam tot schoolgebouw voor de Amsterdam International Community School South East (AICS South East). De oplevering werd feestelijk gevierd samen met de Gemeente Amsterdam, Van Wijnen en de AICS. Het Zandkasteel is één van de meest iconische gebouwen in Amsterdam. Het monumentale pand bestaat uit totaal tien torens die als een S-vorm aan elkaar verbonden zijn. In de overige torens zijn woningen, kantoren, horeca en ontmoetingsplekken gerealiseerd.  

Een belangrijke mijlpaal voor Amsterdam-Zuidoost 

Doordat het aantal expats in de regio stijgt voldoet de realisatie van het schoolgebouw in het Zandkasteel aan de behoeften van de internationale gemeenschap in Amsterdam en omgeving. AICS South East is een openbare internationale school, die een inspirerende leeromgeving biedt voor scholieren van 4 tot 18 jaar oud van over de hele wereld. Ook met deze nieuwe functie blijft de monumentale waarde van het pand behouden. 

 “De AICS mag zich gelukkig prijzen onderdeel te zijn van Zuidoost, een groeiend stadsdeel in ontwikkeling” – Ron Karssing (Uitvoerend opdrachtgever bij de Gemeente Amsterdam). 

Circulariteit als basis  

Met circulariteit en duurzaamheid als uitgangspunt zet de Gemeente Amsterdam zich in voor een duurzame toekomst. Vanuit dit perspectief wilde de gemeente daar waar mogelijk zo veel mogelijk elementen uit het gebouw hergebruiken. Installatie onderdelen en bouwkundige onderdelen zijn meegenomen in het ontwerp en daarmee hergebruikt in het pand. Ook diverse onderdelen vanuit de inventaris zoals meubels, tapijttegels en systeemwanden kregen een nieuwe bestemming via de bouwpartners van Van Wijnen. 

“Dankzij het robuuste basisontwerp van het pand was transformatie een logische keuze. Het eindresultaat van de renovatie en transformatie van het Zandkasteel is duurzamer dan nieuwbouw. Én toekomstbestendig. Samen met onze partners zochten wij naar een optimale invulling voor hergebruik van vrijgekomen materialen om daarmee verspilling te voorkomen “ Frank Alberts (Adjunct-directeur Renovatie en transformatie Van Wijnen Amsterdam). 

Een unieke samenwerking 

Om de transformatie te laten slagen, maakte de gemeente Amsterdam actief gebruik van de kennis en expertise uit de markt. In plaats van een traditionele aanbesteding werd gekozen voor een selectieprocedure waarbij drie partijen beoordeeld werden op ‘zachte’ voorwaarden, zoals team, duurzaamheidsambitie en de manier waarop grip gehouden werd op het bouwproces.  

Een expertteam met medewerkers van Van Wijnen, het projectmanagementbureau van gemeente Amsterdam en adviseurs waaronder architectenbureau Alberts & Van Huut waren betrokken bij deze transformatie. De samenwerking begon met een grondige analyse en planning. Het bouwteam kwam regelmatig bij elkaar om vanuit de visie en doelstellingen van het project gezamenlijk tot een nader uitgewerkt bestek te komen om optimaal gebruik te maken van de expertise van de bouwer.