Intentieovereenkomst voor nieuwbouw Spoorzone getekend

14:25

23-04-2021

Op 23 april 2021 tekenden de gemeente Krimpenerwaard en ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen de intentieovereenkomst voor een nieuwe woonbuurt op de locatie van de voormalige spoorremise van Schoonhoven. Met deze overeenkomst spreken beide partijen uit om circa 120 tot 130 wooneenheden te bouwen en een vervolgonderzoek te starten naar de mogelijkheden om het dienstencentrum om te bouwen naar bibliotheek.

Wethouder Leon de Wit: “De nieuwbouwwijk Spoorzone is een prachtig plan en een aanwinst voor Schoonhoven. Er komt een duurzame woonbuurt, met een grote diversiteit aan woningen. Voor jong en oud, voor ieder wat wils. Het mooie aan dit plan is ook dat het oorspronkelijke spoorwegstation behouden blijft. Daardoor gaat het karakter en de geschiedenis van de buurt niet verloren.”

Mix aan woningen

Verspreid over verschillende fasen komt er een volledig nieuwe woonwijk aan de Spoorsingel en Spoorstraat. Er komt een divers woningaanbod; variërend van grondgebonden woningen tot appartementen, zowel huur- als koopwoningen. De woningen zijn bestemd voor onder andere starters, gezinnen en doorstromers zoals senioren.

Herontwikkeling dienstencentrum

Er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheid om het voormalig dienstencentrum aan het Doelenplein 12, dienst te laten doen als bibliotheek. Door de huidige bibliotheek te verplaatsen naar het dienstencentrum, ontstaat er ruimte voor woningbouw op de huidige locatie van de bibliotheek.

De omgeving

Bij het ontwerpen van het gebied houden Van Wijnen en de gemeente rekening met de bestaande bebouwing, de spoorlijn die er vroeger heeft gelopen, het groen en water, de doorzichten en de vrije ruimte langs de Spoorsingel. Aspecten als duurzaamheid en klimaatadaptie staan centraal bij de ontwikkeling van de woningen en het woongebied daar omheen. Uitgangspunt is dat het voormalige stationsgebouw behouden blijft

Invulling stationsgebouw

Het bestaande stationsgebouw krijgt mogelijk een bijzondere invulling. Van Wijnen zoekt hiervoor partijen die samen deze locatie naar een hoger niveau willen tillen. De exacte invulling van deze locatie is nog niet bekend. Gedacht wordt aan daghoreca, verhuur van flexibele kantoorruimte of horeca met een sociaal maatschappelijk karakter. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ward Koppejan, projectontwikkelaar bij Van Wijnen (w.koppejan@vanwijnen.nl).

Houd voor meer informatie https://wonenaandespoorsingel.nl in de gaten.