240 appartementen naar label A in Apeldoorn

Wonen

Woningcorporatie

Renoveren

Apeldoorn

Harderwijk

Labelsprong
Van gemiddeld D naar A
Looptijd
12 maanden
Bewonersbegeleiding
Voor alle bewoners
Opdrachtgever
Woningcorporatie De Woonmensen, Apeldoorn

Voor woningcorporatie de Woonmensen verduurzamen wij in Apeldoorn 240 appartementen in acht galerijflats. Door de energetische verbetering springt het energielabel van gemiddeld D naar label A. Wij nemen het volledige traject van planvoorbereiding, realisatie en bewonersbegeleiding voor onze rekening.

Tevreden bewoners

Het succes van dit type renovatie- en verduurzamingsprojecten schuilt in het contact met de bewoners. Om überhaupt aan dit project te kunnen starten was minimaal 70% draagvlak nodig. Maar na de inloopmiddagen en het verspreiden van de informatieboekjes stond maar liefst 90% van de bewoners achter de plannen. Voor ons een teken dat zowel het uitvoeringsplan en de informatievoorziening goed in elkaar zat.

De communicatie over de uit te voeren werkzaamheden wordt in overleg met de Woonmensen door onze bewonersbegeleider gedaan. Zij zorgt ervoor dat bewoners weten wat er wanneer gaat gebeuren en wat ze daar zelf voor moeten doen. Dit gebeurt tijdens huisbezoeken en keukentafelgesprekken maar ook via brieven en een algemeen mededelingenbord.

Apeldoorn appartementen renovatie Complex-11 dronefoto

Samen voor energie

Naast de maatregelen in en aan de woning, gaat Woonmensen de bewoners ook stimuleren om energiebewuster met de woning om te gaan. Directeur-bestuurder Vincent van Oordt: “De titel van het project is niet voor niets ‘Samen voor energie’. Wij doen investeringen in de woning, maar de bewoner kan natuurlijk zelf ook meehelpen om zijn energierekening omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld door slim met de thermostaatknop om te gaan, door goed te ventileren en zuinig om te gaan met stroomverbruik. We zetten de komende jaren extra in om bewoners hierbij te helpen.” Het energiezuiniger maken van de flats in de wijk Sprenkelaar is onderdeel van een grote verduurzamingsopgave van de Woonmensen. De komende tien jaar maakt de woningcorporatie 2.500 huurwoningen energiezuiniger.

Posters met uitleg renovatie voor bewoners

Bestaande bouw in BIM

Bijzonder aan dit project is dat het volledig met behulp van BIM is uitgewerkt en wordt gerealiseerd. Hiervoor maken we gebruik van 360 Field. Voor de samenwerkingspartners betekende dit ook een nieuwe werkwijze. Ze rapporteren over hun werkzaamheden via de tablet en kunnen daarin hun werkzaamheden gereed melden. Nu de periode van wennen achter de rug is, blijkt het een prettige manier van werken wat veel overzicht geeft en de kwaliteitsborging ten goede komt.

Groepsfoto