Nieuwbouw Avans Hogeschool met studentenwoningen

Onderwijs

Wonen

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

Omvang
20.700 m2 schoolcampus, parkeergarage, 124 woningen
Bouwperiode
Juni 2023 - Juni 2025
Opdrachtgevers
Avans en BrabantWonen
Duurzaamheid
Groen parkeerdek
Bijzonderheden
Kleine bouwplaats, veiligheidsstroom studenten

In juni 2023 ging de nieuwbouw van de Avans Hogeschool, met daarbij 124 studentenwoningen, van start. Op de zeer krappe bouwplaats, gelegen aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch starten we met de parkeerkelder. Boven op deze kelder realiseren we twee onderwijsgebouwen voor Avans Hogeschool (genaamd Campus300) met daarbij twee woongebouwen voor woningbouwcorporatie BrabantWonen. Dit alles in een zeer drukke onderwijs- en leefomgeving. We werken daarom met een aandachtig uitgewerkt BLVC-plan. We bewaken en beheersen hierdoor maximaal: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in en met de wijk Paleiskwartier.

Twee opdrachtgevers en twee deelprojecten 

Tijdens deze aanbesteding werkt Avans Hogeschool samen met woningbouwcorporatie BrabantWonen. De (Niet Openbare Europese) aanbesteding bestaat uit 2 overeenkomsten. Eén overeenkomst met Avans Hogeschool: voor de onderwijsgebouwen, parkeervoorzieningen, het ‘groene’ parkachtige binnenterrein op het kelderdek en de horecaruimte ‘grand café’. De andere overeenkomst is met BrabantWonen (woongebouwen en de bergingsvoorzieningen). 

Kwaliteit vanaf de start

Om de gewenste kwaliteit van de op te leveren gebouwen te kunnen leveren, vraagt het binnenstedelijke project, met twee opdrachtgevers, om een best-for-project werkwijze, voor zowel de aanpak als het team. Kwaliteit in het ‘eindproduct’ ontstaat door een kwalitatieve, goede organisatie. Welke een helicopterview heeft over het gehele campus-project en focus heeft op de 2 deelprojecten: De Onderwijs- en de Woongebouwen.  

Samenstelling team

Essentiële disciplines en expertises voor de uitvoeringsfase haakten we tijdens de tenderfase al aan, zoals ketenpartner Unica Building Projects Zuid. Zij vormen samen met Van Wijnen de basis vormen van het uitvoeringsteam. Daarnaast betrokken we vroegtijdig ook de volgende partijen: 

Aanpak

Onze best-for-project-aanpak startte met het volledig integraal analyseren van het Campus-project. Hierdoor hebben we de omgeving, planning, het technische ontwerp en de te treffen maatregelen voor beide deelprojecten scherp in beeld. Om alle verzamelde informatie overzichtelijk te maken en te houden, werken we met werkbundels. De hiërarchische structuur zorgt voor inzicht en ordening van de noodzakelijke uit te voeren activiteiten (werkbundels) voor alle teamleden, inclusief de to-do-acties voor Avans en BrabantWonen in relatie tot informatie, organisatie, tijd, kwaliteit en geld. 

Paleiskwartier 

De zeer krappe bouwplaats, gelegen aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch ligt in een zeer drukke onderwijs- en leefomgeving. We werken daarom met een aandachtig uitgewerkt BLVC-plan. En bewaken en beheersen hierdoor maximaal de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in en met de wijk Paleiskwartier. Dit doen we onder andere door de inzet van: