Parc Heilaar Breda – afvalreductie in de praktijk

Wonen

Nieuwbouw

Breda

Noord-Brabant

Onze bouwsector is in vergelijking met andere sectoren verantwoordelijk voor veruit het meeste afval. Natuurlijk, we kunnen wachten tot de overheid met strenge maatregelen komt. Maar wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Dat we afval serieus nemen, blijkt uit onze ambitie op landelijk niveau: 0% afval in 2025. We laten graag zien wat dat in de praktijk betekent. Daarvoor nemen we een kijkje op één van de bouwplaatsen van Van Wijnen. Bij het project Parc Heilaar in Breda brengen wij afvalreductie in de praktijk en onderzoeken we wat werkt.

Expert in afvalloos bouwen

Ook bedrijven dagen ons uit. We krijgen steeds vaker de vraag: “Hoe geven jullie vorm aan afvalreductie?” aldus Gijs Derks, manager innovatie bij Van Wijnen Zuid. Van Wijnen wil jaarlijks een aantal projecten selecteren waarin we afvalreductie een nadrukkelijke opgave maken. “Wij willen in 2025 gezien worden als de expert in afvalloos bouwen”. Een stevige ambitie die wordt ingevuld met afval verminderen. Maar dat niet alleen. Naast afval verminderen door anders en slimmer in te kopen, focussen we binnen projecten op het optimaal scheiden van afval, zodat we meer kunnen recyclen.

Bij het project Parc Heilaar in Breda brengen wij afvalreductie in de praktijk en doen we onderzoek naar wat werkt. Aan de westzijde van Breda realiseren we 50 duurzame eengezinswoningen in New England stijl in een parkachtige omgeving. De woningen zijn door ontwikkelaar Synchroon ontwikkeld met veel aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit.

“Parc Heilaar is een herkenbaar en gangbaar project met grondgebonden woningbouw. We verwachten dan ook dat we de ervaring gemakkelijk kunnen delen en toepassen op meer projecten.”

Gijs Derks – Manager innovatie Van Wijnen zuid

Afvalstromen in kaart brengen

‘Samen met onze partner Van Happen Containers hebben we allereerst onze afvalstromen in kaart gebracht’, aldus Joop Deelen, uitvoerder bij Van Wijnen. Naar mate de bouw vordert, kijken we welke containers we nog nodig hebben en welke containers we aanpassen aan de afvalstroom van dat moment. Het resultaat is een afvalstraat met 11 containers in plaats van de gebruikelijke 3 containers om afval gescheiden in te zamelen. Deze afvalstraat is bovendien voorzien van fraaie borden met uitleg over het type afval. Daarnaast plaatsen we de kantelbakken bij de plek waar op dat moment gewerkt wordt. Zo wordt er minder heen en weer gelopen met afval, minder gemorst op de bouwplaats en beter gescheiden.

Afvalscheiding door bewustwording

Ook hebben wij studenten van Avans Hogeschool in Breda uitgenodigd om op onze bouwlocatie onderzoek te doen naar afvalscheiding. Gijs: ‘We willen collega’s motiveren en inspireren.’ De eerste stap daarin is bewustwording creëren. In de bouwkeet (hun kantoorlocatie) zijn een groot aantal prullenbakken geplaatst, zodat de vaklieden na het schaften gestimuleerd worden hun eigen afval op de juiste manier te scheiden. ‘Op die manier maak je het laagdrempelig, tastbaar en direct inzichtelijk.’ Hiermee groeit het besef om anders met afval om te gaan. Dit resulteert erin dat ze het afval ook buiten op de bouwplaats beter zijn gaan scheiden.

Inmiddels zijn er een aantal maanden verstreken en trekken we lering uit hetgeen we gedaan hebben. Daaruit ontstond onder andere het idee om de borden in de afvalstraat met daarop de verschillende afvalstromen in meerdere talen te ontwikkelen voor onder andere onze buitenlandse collega’s. Zodat de taal geen barrière meer vormt bij het reduceren en recyclen van afval. We gaan zien wat daar het resultaat van is. ‘Het is ook learning by doing’, aldus Gijs.

De volgende stap: in gesprek met onze partners

Begin februari gaat één van de stagiaires, die eerder onderzoek heeft gedaan op onze bouwplaats, er vervolg aan geven. Joop: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het afval dat vrij komt op de bouwplaats. Dat betekent dat we ook verantwoordelijk zijn voor het afval van onze partners. Om een nog stevigere reductie te realiseren, willen we inventariseren wat voor afval zij op de bouwplaats achterlaten, zodat wij ook dat afval kunnen scheiden.’ Om dat te realiseren, gaan we de afvalstromen van onze partners en onderaannemers in beeld brengen. We maken plannen waarin staat welk type afval er vrij komt, welk verpakkingsmateriaal zij weggooien en op welk moment dat in het bouwproces gebeurt. Op die manier zien we op elk ogenblik preciezer hoeveel container capaciteit we in de afvalstraat nodig hebben met als doel dat de partners uiteindelijk minder verpakkingsmateriaal en afval gaan  achterlaten.

De onderzoeken die we nu uitvoeren en de stappen die we vervolgens nemen, leiden tot een slimmere organisatie van ons bedrijfsproces ten aanzien van afval. Dat werkt duurzaamheid ook op een ander vlak in de hand; sociaal inclusief ondernemerschap. Door het werk anders te organiseren, zijn we straks ook in staat duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook staat het volgende project al klaar: 50% afvalreductie in 2021 bij de realisatie van het Talentencentrum, een multifunctioneel sportcentrum, in Breda. Zo werken we aan een toekomstbestendige leefwereld waarbij het Klimaatakkoord richtinggevend is voor ons handelen. ‘Stap voor stap laten we de wereld een beetje beter en schoner achter voor de generaties na ons’, aldus Gijs.

Wat we leren delen we graag

Maar met deze stappen zijn we er nog niet. We blijven onze ontwikkelingen delen. Ook leren we graag van anderen. Heb je een project waar afval een thema is of denk je dat jouw informatie ons kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Medewerker op steiger