Flevohuis: renovatie en uitbreiding

Zorg

Nieuwbouw

Renoveren

Amsterdam

Bewoners
140
Looptijd
10 fasen, 2 jaar tijd
3 selectiecriteria
Communicatie, communicatie & communicatie
Opdrachtgever
Zorggroep Amsterdam Oost

Voor de Zorggroep Amsterdam Oost hebben wij het Flevohuis gerenoveerd en uitgebreid. Dit verzorgingscomplex met ruim 140 bewoners is grootschalig gerenoveerd en deels uitgebreid met een extra verdieping op één van de vleugels, een uitbouw en een nieuw theehuis in de binnentuin.

Alle bedden blijven bezet

Tijdens de renovatie en verbouwing was het van belang dat de 140 bewoners in het gebouw konden blijven wonen, zonder hier al te veel overlast van te ervaren. Dat was direct de grootste uitdaging bij het maken van de plannen. Toch hebben we met een ingenieus schuifplan hier een oplossing voor bedacht.

Op de begane grond en de eerste verdieping zijn 72 groepskamers waar ouderen wonen die lichamelijke en psychogeriatrische zorg ontvangen. De bewoners hebben ieder een eigen slaapkamer en wonen in een gemeenschappelijke woonkamer. Op de tweede verdieping wonen zo’n 60 mensen die herstelzorg ontvangen omdat ze bijvoorbeeld niet thuis kunnen revalideren na een operatie.

Voorkant Flevohuis

Gesmeerd samenwerken

Betty Munnik is projectleider namens de Zorggroep Amsterdam Oost. Ze heeft veel ervaring met facilitaire zaken in de zorg. Zo legt ze uit dat samen met Activ Vastgoed en Van Wijnen een stevige driehoek gevormd werd om het project tot een succes te maken. Daarnaast vat ze haar rol met een knipoog samen als ‘het olievrouwtje’, dat zorgt dat alle partijen gesmeerd met elkaar konden samenwerken.

“Betty spreekt twee talen.”, aldus Remi van der Pol, projectleider van Van Wijnen. “Die van de zorg en die van ons als bouwers. Want die twee werelden verschillen toch best veel van elkaar.” Hij concludeert dat het erg leerzaam was om met iemand samen te werken die zoveel ervaring in de zorg en in de bouw heeft.

Betty Munnik en Remi van der Pol

Werken in bouwteam

Zorggroep Amsterdam Oost en Activ Vastgoed als gedelegeerd opdrachtgever hebben een bouwteam gevormd met Van Wijnen voor het bouwkundige deel, Lindeman voor de elektrische installaties, Lenting Techniek voor het loodgieterswerk en de waterinstallaties en Warmtebouw Utrecht voor de klimaatinstallaties. Belangrijkste selectiecriteria was communicatie. De partijen moesten bereid zijn veel en intensief te overleggen. Omdat de complexiteit van het plan vraagt om nauwe afstemming met alle betrokkenen.

De interne verbouwing startte bij de vleugel waar de kantoren gevestigd waren. Deze vleugel is als eerste omgebouwd tot nieuwe groepskamers. De bewoners die hierheen verhuisden creëerden ruimte voor de volgende fase. Door dit een aantal keer te herhalen kwam iedere hoek van elke vleugel aan de beurt.

Daarnaast is er ook op één van de vleugels een verdieping bij gebouwd. De ruime binnentuin is ook opnieuw aangelegd. Hier staat nu een theehuis waar bewoners in de buitenlucht kunnen genieten van de geuren en kleuren in de tuin.

Eind november 2019 is de overeenkomst getekend en kort daarna zijn de eerste werkzaamheden gestart. Hier ging al veel voorbereidingswerk aan vooraf. Activ Vastgoed heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan en met medewerkers van ZGAO zijn workshops geweest om een overzicht van alle wensen te maken.

In mei 2022 is het Flevohuis door Van Wijnen opgeleverd aan Zorggroep Amsterdam Oost.