Een fijne en aangename buurt binnen Gouda Oost

Wonen

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Gouda

Omvang
289 woningen
Locatie
Gouda-Oost
Bijzonderheden
Langdurig project
Samenwerking
Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen & gemeente Gouda

Gouda Oost wordt elke dag een beetje mooier. Dat is de missie die het gebied kenmerkt. Binnen Gouda-Oost hebben we verschillende plangebieden gerealiseerd en gebouwd. De buurt bestaat uit zowel koop- als huurwoningen. Wooncorporatie Woonpartners Midden-Holland. Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en de gemeente Gouda hebben in 2010 al een gebiedsontwikkeling overeenkomst gesloten. Vanaf 2015 zijn we betrokken bij het bouwen aan dit nieuwe gedeelte van Gouda Oost. Het doel bij deze gebiedsontwikkeling is om samen een nog prettigere woon- en leefomgeving van Gouda-Oost te creëren. Verdeeld over een aantal gebieden hebben we 289 nieuwe woningen gebouwd binnen deze gebiedsontwikkeling.

Het woonconcept kenmerkt de nieuwe buurt

In Gouda-Oost zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met de verbetering van de buurt. Deze gaat nu de laatste fase in. Er worden nog 4 plangebieden in 2 fases ontwikkeld en gebouwd. De grondgebonden woningen worden geproduceerd in onze woningfabriek in Heerenveen. Alle Fijn Wonen-woningen binnen dit project zijn Nul-op-de-meter woningen. De energierekening zal daardoor een stuk lager zijn dan in oudere woningen.

Plangebieden De Oostvogel, Van Heuven Goedhartsingel en het middengebied, fase 1

De Oostvleugel bestaat uit 31 (midden) huurappartementen en komt samen in gebouw de Zilverreiger. De aangrenzende Van Heuven Goedhartsingel heeft 30 huurappartementen genaamd Goudplevier. De twee blokken zijn gecentreerd in verschillende richtingen. Deze 61 woningen zijn gebouwd in opdracht van Woonpartners Midden-Holland door Van Wijnen Stolwijk.

De 18 Fijn Wonen-woningen aan de Van Heuven Goedhartsingel zijn circa 118 m2 groot. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de afwerking van deze woningen. De woningen zijn tweelaags en hebben een kap.

In het Middengebied vind je 20 huurappartementen binnen gebouw De Eendracht. Deze zijn in opdracht van Woonpartners Midden-Holland door Van Wijnen Stolwijk gerealiseerd. De oplevering hiervan heeft al plaatsgevonden halverwege 2023.

Herman Kulik

Werkvoorbereider Van Wijnen Stolwijk

”Door de bouw van de woningen is de woningkwaliteit erg vooruit gegaan binnen Gouda-Oost. Hierbij vind ik het bijzonder dat er oog is voor groenvoorzieningen rondom de gebouwen. Het leefklimaat is er op vooruit gegaan!”

Het Middengebied bestaat daarnaast uit 20 koopwoningen uitgevoerd als Fijn Wonen-woningen. De koopwoningen zijn rondom het appartementengebouw gecentreerd. Hieromheen en tussendoor zijn voldoende parkeervoorzieningen gemaakt.

Zuidelijk Stempel Oost, fase 2

De 17 Fijn Wonen-koopwoningen aan de Sportlaan en de Verzetslaan hebben een vrije ligging en zijn ruim opgezet. De woningen aan de Sportlaan hebben geen schuin dak, waardoor ook de tweede verdieping volledig te gebruiken is. De woningen zijn 139 m2. De woonkamers zijn tuingericht en hebben grote ramen, terwijl de keuken aan de voorzijde zit. Naast de koopwoningen realiseren we ook nog 12 Fijn Wonen-huurwoningen volgens ons Fijn Wonen concept en één appartementengebouw met 36 appartementen in opdracht van Van Wijnen Stolwijk.

De voortgang van de bouw Zuidelijk Stempel Oost is pas feestelijk gevierd. Samen met onze partners vierde we dit feestelijke moment.

Vanaf 2016 al actief binnen deze gebiedsontwikkeling

Met 39 huurappartementen zijn de gebiedsontwikkelingen binnen Gouda-Oost gestart. De Leo Vromantoren is in oktober 2016 al opgeleverd door Van Wijnen Stolwijk. Hiermee is een nieuwe fase voor de buurt aangebroken. Een toekomstbestendig stuk Gouda Oost met een nieuwe uitstraling en imago. De Leo Vromantoren heeft een kenmerkende eigen identiteit en vormt inmiddels de nieuwe entree van de buurt. Het appartementencomplex beschikt over riante buitenruimtes. Op vier hoeken is er vrij uitzicht naar de Hollandse IJssel of Gouda met historische binnenstad.

In de gedetailleerde gevel is gebruikgemaakt van speciale gevelstenen en beton. Omdat de woontoren op de grens van natuur en stad staat is gekozen voor een lichte kleur steen met een zichtbare Fuss-zijde. Dit zorgt ervoor dat de woontoren meekleurt met de omgeving.

Bijzonder in uiterlijk als aanzicht voor de buurt

De naastgelegen Georgine Sanderstoren bestaat uit 66 huurappartementen. Deze zijn in opdracht van Woonpartners Midden-Holland in december 2018 al door Van Wijnen Stolwijk opgeleverd. Beide appartementencomplexen hebben op hun eigen wijze een bijzonder uiterlijk gekregen. Samen vormen ze een hoogwaardig aanzicht voor de buurt.

Het gebouw is voorzien van een parkeergarage. De parkeergarage is exclusief voor de bewoners bestemd. Het gebouw bestaat uit 16 tweekamerappartementen en acht verdiepingen met zes driekamerappartementen.

De tweekamerappartementen zijn rond een patio gebouwd. Ze beschikken over een collectieve buitenruimte en zijn geschikt voor speciale doelgroepen. En de bovengelegen 3 kamer appartementen beschikken allen over een individuele buitenruimte. Alle appartementen zijn in het sociale huursegment gerealiseerd.

Woningbouwopgave

Betaalbaar en duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Ook in dit project zijn dit als twee belangrijke pijlers gebleken. In een artikel van Stichting het Groene Hart wordt hiernaar gekeken. Ook zijn ze bij ons langs geweest in Gouda-Oost om dit inzichtelijk te maken.