Nieuwbouw MFA De Tijnje

Maatschappelijk impact

Onderwijs

Recreëren

Nieuwbouw

Friesland

Gorredijk

Tynje

Architect
Van Manen en Zwart architecten
Engineering
Van Wijnen Engineering
Installaties
ITBB
Uitvoering
Van Wijnen Gorredijk

Bouw MFA De Tijnje

In Tijnje komt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Een aantal voorzieningen in het dorp zoals het dorpshuis, de scholen en de gymzaal voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd en zijn aan vervanging toe. Van Wijnen Gorredijk gaat de nieuwe MFA samen met vrijwilligers uit het dorp realiseren. Bij de start van het schooljaar 2024 wordt het gebouw in gebruik genomen.

Communicatie

“Alleen lukt niets, maar samen lukt alles”.

Voordat de opdracht aan Van Wijnen werd gegund, werkten dorpsinwoners al lange tijd in verschillende werkgroepen samen. Ze keken met elkaar hoe de verschillende voorzieningen samengebracht konden worden in een duurzaam en exploitabel MFA. Bij het ontwerp- en uitvoeringsproces waren dan ook meerdere stakeholders betrokken zoals de gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang, onderwijsgroep Comprix en diverse sport- en sociaal culturele verenigingen. Samen maakten ze een totaal plan. Van Wijnen gaat samen met ITBB en vrijwilligers uit het dorp het gebouw realiseren. Een goede communicatie met alle projectbetrokkenen is en blijft essentieel.

Jeroen van Balen

Commercieel directeur Van Wijnen Gorredijk

“We zijn trots dat we samen met ITBB de bouw van de nieuwe MFA in Tijnje mogen realiseren. Samen met vrijwilligers uit het dorp maken we een mooi gebouw waar het hele dorp met veel plezier gebruik van kan maken.” 

Strakke planning

De bouw van de MFA kent een strakke planning. Doel is om het project voor de zomervakantie van 2024 op te leveren. Basisschool De Opstekker kan dan vanaf schooljaar 2024-2025 in de nieuwe school beginnen. De Opstekker zit nu nog in twee gebouwen. De school en leerlingen kijken er naar uit om van het nieuwe gebouw gebruik te maken.

Op 14 november 2023 is de officiële start van de bouw gevierd met alle projectbetrokkenen.

Samenwerken met vrijwilligers uit het dorp

Het dorp wil samen met haar vrijwilligers graag bij de realisatie van het project betrokken blijven. Dit doen ze door zelf werkzaamheden uit te voeren. Samenwerking met het dorp en vrijwilligers vinden we belangrijk. Daarom bieden we dorpsinwoners de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uit te voeren werkzaamheden, zoals:

  • Ondersteunde montagewerkzaamheden
  • Sloopwerkzaamheden
  • Diverse afbouwwerkzaamheden, zoals saus- en schilderwerk
  • Ontkisten funderingsbalken
  • Tegelwerk
  • Diverse overige afwerkingen
  • Schoonmaak ketenpark en bouwplaats

Iedereen heeft talent

Iedereen heeft talent. Ongeacht je leeftijd of je achtergrond. Sociaal ondernemen vinden we belangrijk. Daarom zochten we bij dit project de samenwerking op met Maatwurk. Maatwurk biedt een breed dagbestedingsaanbod aan mensen met een beperking.

De houtwerkplaats van Maatwurk in Gorredijk is voor mensen die het leuk vinden om hout te bewerken. We vroegen Maatwurk om houtpakketten voor een vogelhuisje te maken. De houtpakketten waren bestemd voor leerlingen van de Opstekker. De basisschoolleerlingen en medewerkers van Van Wijnen hebben samen de vogelhuisjes in elkaar gezet. Ook gaven we een gastles in de klassen om de kinderen te vertellen hoe hun school wordt gebouwd.