Nieuwbouw Talentencentrum Breda

Recreëren

Nieuwbouw

Breda

Noord-Brabant

Opdrachtgever
Gemeente Breda
Architect
AGS Architects
Omvang
7.058 m2 BVO
Energie
All-electric gebouw
Bouwperiode
Mei 2022 - juli 2023
Circulariteit
Materialenpaspoort

De Gemeente Breda heeft het Talentencentrum (7.058 m2 BVO) samen met verschillende partners ontwikkeld. Hiermee biedt de gemeente zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Talentontwikkeling zal vooral betrekking hebben op programma’s die plaatsvinden onder regie van de bonden, waaraan de beste talenten uit de regio in de leeftijd van 12 tot 23 jaar kunnen deelnemen. Het Talentencentrum, welke voldoet aan de NOC-NSF norm, biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de mbo-opleiding sport en bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor zowel sportprofessionals als amateursporters.

Duurzaam ontwerp

Het Talentencentrum is duurzaam ontworpen en is voorzien van een materialenpaspoort. Door nu doordacht om te gaan met matrialsering, detaillering en vastlegging onder andere in BIM kunnen in de toekomst materialen worden hergebruikt. In het gebouw is slim gebruik gemaakt van energiebesparende en energie opwekkende voorzieningen. Hierdoor wordt het netto energiegebruik van het Talentencentrum sterk gereduceerd. Het gebouw is voorzien van een WKO-installatie, een aantal groene daken die regenwater opvangen, vasthouden en infiltreren in een wadi op het terrein. Andere voorbeelden van duurzame keuzen:

Talentencentrum Breda
Restaurant Talentencentrum Breda

Budget-gestuurd ontwerpen

Door de enorme prijsstijgingen na gunning, heeft het bouwteam zich maximaal ingespannen om het Talentencentrum met behoud van kwaliteit te kunnen realiseren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een stoplichtlijst. In de groene kolom zijn voorstellen gedaan die minimaal of geen invloed hebben op het ontwerp of eisen. In de oranje kolommen zijn voorstellen gedaan die invloed hebben op het ontwerp of eisen, hierover zijn we in overleg getreden. In de rode kolom zijn voorstellen gedaan die een flinke impact hebben op het ontwerp of eisen. Dit is in nauw overleg uitgewerkt door middel van betrokken leveranciers en overleggen bemonsteringen of referentie projecten. Voorbeelden van optimalisaties zijn:

Start bouw Talentencentrum
Start-bouwevenement van Talentencentrum Breda

Sociale duurzaamheid

Met de komst van het talentencentrum wordt een boost gegeven aan dit deel van Breda; goede infrastructuur, goede sportvoorzieningen aangevuld met ruimte voor horeca, onderwijs, kantoren en (para)medische begeleiding. Door de gebruiker centraal te stellen, zowel de sporters uit de regio als de omwonende, is het Talentencentrum een aanwinst voor de wijk geworden. Het buitengebied is zo ingericht dat het uitnodigt en aanspoort om te gaan bewegen. Van Wijnen heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van de directe omwonende, deze input is meegenomen in het ontwerp voor de buitenruimte.