Pionieren aan de Breemarsweg

Renoveren

Eibergen

Hengelo

Opdracht
Verduurzamen portiekflat
Partners
Trebbe, Pioneering
Opdrachtgever
Welbions

Van Wijnen Eibergen doet de renovatie van de portiekflat aan de Breemarsweg in Hengelo. Dit doen we samen met Trebbe. De flat is van woningcorporatie Welbions. Bijzonder aan deze renovatie is dat deze tot stand komt vanuit een vernieuwende keuzematrix ontwikkeld door MDO-Labs vanuit kennisplatform Pioneering.

Pilot voor een toekomstbestendige woningvoorraad

De Breemarsweg 566 t/m 572-2 in Hengelo, een portiekflat van Welbions uit de jaren 50, lijkt een portiekflat zoals er veel zijn in Nederland, maar verandert vanaf nu in een innovatieve proeftuin. Vanuit kennisplatform Pioneering waar Van Wijnen aan deelneemt, werd een keuzematrix ontwikkeld, waarmee betaalbaar verduurzamen gemakkelijker wordt.

Bij Pioneering, een kennisplatform voor innovatie binnen de bouw, pionieren corporaties, bedrijven en kennisinstellingen samen en delen kennis in concrete projecten. Dit doen ze in zogenaamde MDO-Labs oftewel proeftuinen waarin ruimte is voor Meest Duurzame Oplossing (MDO) experimenten en het doorlopen van leercurves voor opschalen en versnellen. Centraal staan vernieuwende, betaalbare oplossingen die bijdragen aan de route om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te hebben.

Balkon Breemarsweg

Samenwerken aan betaalbare duurzaamheid

Met name in de steden hebben de Twentse corporaties veel gestapeld bezit uit de jaren ’50 en ’60. Om deze woningen efficiënt toekomstbestendig en CO2-neutraal te renoveren, werken diverse partijen aan een betaalbaar concept waarbij ook aandacht is voor Meest Duurzame Oplossingen. Aan deze variant wordt gewerkt door corporaties zoals Welbions, bedrijven, waaronder Trebbe en Van Wijnen, en Saxion hogescholen in zogenaamde MDO-Labs. “We hebben als Pioneering de verschillende partijen samen gebracht. Gezamenlijk hebben we gewerkt aan een goede mix aan keuzes tussen verduurzaming en betaalbaarheid voor zowel de huurders als de corporaties”, aldus Gerard Salemink van Pioneering.

Contractondertekening

Van slimme keuzematrix stapsgewijs naar toekomstbestendige oplossing

Het MDO-Lab jaren ’50 en ’60 pakte gezamenlijk de handschoen op om een concept te ontwikkelen. Zonder spijt van maatregelen achteraf (no regret). Voordat de innovatieve oplossingen werden bedacht, is een keuzematrix ontwikkeld om snel inzicht te verschaffen in de haalbaarheid en betaalbaarheid van een plan. De keuzematrix moet een eerste realistische inschatting geven, op basis van 80 – 90 procent zekerheid. Drie keuzes voor de onderdelen schilisolatie, installaties en (duurzame) energie liggen ten grondslag aan het model. De matrix geeft inzicht in het energetische resultaat, de kosten, de gevolgen voor bewoner en corporatie en de CO2-uitstoot. Door de keuzes op het keuzeschema per onderdeel te variëren kan een optimum gezocht worden. “Het is dus écht mogelijk om portiekflats betaalbaar te verduurzamen, als je er samen voor wilt gaan”, aldus Wouter Huuskes, adjunct-directeur bij Trebbe.

Medewerker geeft uitleg aan bewoner
Het betrekken van de bewoners is van belang voor dit project

Melanie Stemerdink

Bedrijfsleider onderhoud en beheer Van Wijnen Eibergen

“De bewoners zijn enthousiast over de aanstaande werkzaamheden aan hun woningen waarbij gebruikersgemak, betaalbaarheid en comfort de belangrijkste doelen zijn. Een comfortabele goed geïsoleerde woning die weer jaren mee kan en klaar is voor de toekomst”

De concrete opdracht

Voor het opstellen van de matrix is de flat van Welbions aan de Breemarsweg in Hengelo als onderlegger gebruikt. In samenspraak met de werkgroep werd vanuit de keuzematrix de meest interessante optie geselecteerd. “We houden rekening met de wensen van onze bewoners van nu en in de toekomst. Een energiezuinige, gezonde en betaalbare woning willen we creëren”, licht Hans Krabbe, projectleider Vastgoed bij Welbions toe.

Om het appartementencomplex aan de Breemarsweg weer klaar te maken voor de toekomst wordt de begane grondvloer geïsoleerd, evenals de spouwmuren van de zij- en voorgevel. De achtergevel wordt geïsoleerd door het aanbrengen van gevelbekleding. De beglazing wordt vervangen door HR++-glas, er wordt een warmte terugwin-unit geplaatst en de portiekflat wordt opnieuw geschilderd. Daar waar nodig worden de badkamer, keuken en het toilet gerenoveerd. Inmiddels zijn de bewoners geïnformeerd en starten de werkzaamheden oktober 2019, naar verwachting worden deze januari 2020 opgeleverd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond is het werk voor het MDO-Lab nog niet klaar. De woningen worden gemonitord en de uitkomsten daarvan worden vergeleken met de beoogde resultaten vanuit de matrix.

Meer weten over locatie Eibergen?