Restauratie monumentale arbeiderswoningen Karwijhof

Wonen

Restaureren

Verduurzamen

Flevoland

Opdrachtgever
Hendrick de Keyser Monumenten
Aantal woningen
32
Partner
Jeroen de Bos architectuur
Periode
2023 - 20230

In 2016 nam Hendrick de Keyser Monumenten 32 monumentale arbeiderswoningen in de Karwijhof te Nagele over van Mercatus om ze te kunnen behouden voor de toekomst. Ze vroegen Van Wijnen Zwolle om de woningen te restaureren naar de oude staat en tegelijkertijd te verduurzamen. Het hofje is een icoon van de Nederlandse wederopbouwarchitectuur.

Over een periode van 6 jaar verduurzaamt en renoveert Van Wijnen gefaseerd de sociale huurwoningen. We brengen de gemeentelijke monumenten terug naar hun oorspronkelijke staat. Dat betekent dat we de originele indeling en uitstraling herstellen.

Het doel is om het oorspronkelijke gevelbeeld en het ensemble van de hofwoningen als geheel te waarborgen. Het interieur van de woningen wordt afgestemd op de wensen van deze tijd met zoveel mogelijk behoud van de oorspronkelijke bedoelingen van de architecten.

Cultuurhistorische waarde

Nagele in de Noordoostpolder is het enige dorp in Nederland dat volledig volgens de principes van het Nieuwe Bouwen is gebouwd. De Karwijhof bestaat uit 32 doorzon arbeiderswoningen, ontworpen in 1955 door Lotte Stam-Beese en Ernest Groosman.

Klaar voor de toekomst

Het restaureren en verduurzamen van de Karwijhof Nagele omvat de volgende werkzaamheden:

De woningen zijn straks klaar om in de toekomst van het gas af te kunnen. Zodat ze kunnen worden aangesloten op een warmtenetwerk dat in ontwikkeling is. Nagele is een dorp dat in de eerste ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen.

Langdurige samenwerking

Van Wijnen Zwolle en Hendrick de Keyser Monumenten werken sinds enige jaren intensief samen en vinden elkaar in de gedrevenheid om historisch erfgoed toekomstbestendig te maken. Om de verbinding tussen onze organisaties verder te verstevigen zijn wij bedrijfssupporter van Hendrick de Keyser Monumenten.

hoofdbeeld: Arjan Bronkhorst