Verduurzaming en renovatie 71 woningen

Wonen

Renoveren

Limburg

Meerssen

Opdrachtgever
Wonen Meerssen
Omvang fase 1
71 woningen
Bouwperiode
Q1 2021 - Q1 2022
Bijzonderheden
Langdurige samenwerking
Type
Verduurzaming en renovatie

Van Wijnen is in 2021 met Wonen Meerssen een langdurige samenwerking aangegaan. De komende vijf jaar gaan wij 300 huurwoningen van Wonen Meerssen verduurzamen. Als dat nodig is, renoveren we deze woningen ook. Om verduurzamingsprojecten sneller en soepeler te laten verlopen, wilde Wonen Meerssen met een vaste ketenpartner gaan samenwerken. We zijn gestart met twee deelprojecten. De verduurzaming van 43 woningen verspreid door het bezit van de corporatie en de verduurzaming van 28 woningen in Meerssen-West.

Verduurzaming 28 eengezinswoningen

Bij de 28 eengezinswoningen bestaan de verduurzamingsmaatregelen uit het na-isoleren van de spouwmuren, het na-isoleren van het hellend dak, evenals het na-isoleren van diverse aanwezige platte daken. Alle gevelkozijnen zijn vervangen voor kunststof elementen en e.e.a. is voorzien van HR++ glas met suskasten. Daarnaast zijn de woningen uitgerust met een HR107 warmte toestel, een decentraal ventilatiesysteem met C02 sturing en een negental zonnepanelen.

De renovatiewerkzaamheden bestaan uit diverse badkamer-, keuken- en toiletrenovaties, het opfrissen van het gevelmetselwerk, het vernieuwen van de dakpannen inclusief goten en hemelwaterafvoeren, renovatie van de schoorstenen, aanbrengen van molgoten in de voortuin, plaatsen van vlizotrappen bij een groot de van de woningen voorafgaand aan de werkzaamheden onderzocht op eventueel aanwezig asbesthoudend materiaal. Indien noodzakelijk is dat gesaneerd. Per woning is een individuele planning opgesteld in samenspraak met de bewoner. De planning hebben we verwerkt in onze zogenaamde scheurkalender, zodat bewoners precies wisten wat hen te wachten stond. Onze bewonersbegeleider was dagelijks aanwezig om bewoners te helpen en hen advies te geven.

Verduurzaming 43 woningen

De werkzaamheden van de 43 woningen waren met name gericht op de buitenschil. Het betrof versnipperd bezit De werkzaamheden bestaan uit het na-isoleren van de spouwmuren, het na-isoleren van het dak, het aanbrengen van zonnepanelen, het vervangen van de raamkozijnen, de voordeuren en de beglazing. We hebben ook voegwerkherstel werkzaamheden uitgevoerd daar waar dat nodig was.

Ook hebben we de dakbedekking vervangen, mechanische ventilatie aangebracht en het asbest gesaneerd. Per woning is maatwerk geleverd en is samen met Wonen Meerssen gekeken welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Er is veel aandacht besteed aan bewonerscommunicatie. De bewonersbegeleider had veelvuldig persoonlijk contact met alle bewoners.

Wonen Meerssen projectleider