Westerpark West kavel 2B

Wonen

Nieuwbouw

Amsterdam

Omvang
250 appartementen
Ontwikkeling
Elephant
Locatie
Amsterdam, Westerpark
Bijzonderheden
Binnenstedelijke bouw

Op één van de vier kavels waar het hoofdkantoor van de postbank stond, zijn wij begonnen met de bouw van vier woontorens op kavel 2B. Hier realiseren wij in opdracht van CBRE 250 huurwoningen waarvan 155 appartementen in de vrije sector en 95 appartementen in de middel dure sector. De appartementen variëren van 2- en 3-kamer appartementen van ca. 50 m² tot 3-kamer appartementen van gemiddeld ca. 60 m². De appartementen zijn verdeeld over vier losse gebouwen van tien verdiepingen. Centraal tussen de gebouwen ligt een gezamenlijke buitenruimte. De groene elementen uit het nabijgelegen park worden hier voortgezet. 

Van voormalig bankencomplex naar stadse, maar groene woonomgeving!

De woningnood in en rondom Amsterdam is groot en met de bouw van totaal elf woontorens realiseren wij maar liefst 517 extra wooneenheden, namelijk 250 op kavel 2B en 267 op kavel 3. Naast de kavels met reeds opgeleverde appartementencomplexen, realiseren wij vier woontorens op kavel 2B en zeven op kavel 3. 

Amsterdamse parkeervoorzieningen, dus voor de fiets!

In Amsterdam gelden parkeernormen voor de fiets en scooter. Hierin gelden normen en richtlijnen voor parkeervoorzieningen op eigen terrein. Om aan deze normen te voldoen wordt er onder het gebouw van kavel 2B een centrale fietsenstalling gerealiseerd.  

Binnenstedelijk bouwen kent uitdagingen

Binnenstedelijk bouwen kenmerkt zich door de beperkte ruimte op locatie. Hiernaast spelen mobiliteit en de omwonenden een belangrijke rol. Het project is gelegen binnen de drukke ring A10 van Amsterdam. De bestaande omgeving is al geheel vol gebouwd, het bouwterrein is dus niet groter dan de nieuwe gebouwen zelf en een smalle weg eromheen.  

Het Oostblok van kavel 2B grenst aan de reeds gebouwde kelder van kavel 2A die inmiddels in gebruik is voor de huurders.  Bij het Zuid-, Noord, en Westblok is er buiten de steiger nog een meter ruimte beschikbaar. Veel ruimte voor opslag is er dus niet voor beide projecten. Dat betekent dat de leveringen meteen moeten worden verwerkt in het project. Dit vergt veel inzet van de uitvoerders voor planning van transporten en logistieke indeling van de bouwplaats. 

Bijzondere groene afwerking als ware eyecatcher

De vier gebouwen op kavel 2B beschikken over een bijzondere gevelafwerking. Het gebouw valt op door zijn opvallende kleur, die deels geïnspireerd is op het omringende groen van het project. Deze gevelbekleding bepaalt meer dan alleen het uiterlijk. Aan de buitenzijde worden minerale gevel strips opgebouwd uit een dik EPS-systeem. Deze strips kenmerken zich door de duurzame ontwikkeling. In vergelijking met bakstenen worden de strips op een lagere temperatuur gedroogd, wat resulteert in verminderde CO²-uitstoot en dus een meer milieuvriendelijke productiemethode. Bovendien zijn de strips lichtgewicht, wat vanuit de ARBO (Arbeidsomstandighedenwet) natuurlijk gunstig is voor de vaklieden. Voor de uiteindelijke gebruikers van het gebouw bieden de strips het voordeel dat ze weinig onderhoud vereisen.

Tafel vormige elementen creëren de draagkracht van de gebouwen

Het karakter van kavel 2B kenmerkt zich door de aanwezigheid van 96 omgekeerde U-vormige structuren, die erg op gestapelde ’tafels’ lijken. Deze zijn van belang voor de structuur en dienen als verbreding van de terrassen. Het bovenste gedeelte van deze ’tafels’, het tafelblad, vervult een dubbele functie: enerzijds als toegang voor de woningen, anderzijds als buitenterras. Door de extra brede galerijen zijn beide functies mogelijk. 

Marieke Wissink

Werkvoorbereider Van Wijnen Haarlemmermeer

”Onder ieder tafelblad vind je twee woningen. Door deze constructie hebben de bewoners een breed en open balkon waarmee ze op natuurlijke wijze worden betrokken bij de binnentuin, maar alsnog over privacy beschikken”

Groen van het Westerpark

Het Westerpark is voor de toekomstige bewoners geen onbekend terrein, aangezien er regelmatig activiteiten in het gebied plaatsvinden. Dit geldt ook voor de aangrenzende Westergasfabriek en Het Westerpark, waar exposities, markten en festivals worden georganiseerd. De kenmerkende groene omgeving van dit gebied wordt geïntegreerd in ons project, wat uiteindelijk zal dienen als een groene binnentuin en ontmoetingsplaats voor de bewoners.  

Joep Botman

Projectleider Van Wijnen Haarlemmermeer

”Het Westerpark is een populaire plek voor de Amsterdammer. Deze groene omgeving geeft de mogelijkheid om even te ontspannen, maar ook om de drukte op te zoeken in het bruisende nachtleven.”