Wijkvernieuwing Militaire Wijk, Rijen

Wonen

Renoveren

Rijen

Omvang
97 woningen
Opdrachtgever
Woningcorporatie Leystromen
Type werkzaamheden
Renoveren en verduurzamen
Circulariteit
Dakpannen gerecycled
Bijzonderheden
Versnipperd bezit

Leystromen, de gemeente Gilze en Rijen, bewoners en Van Wijnen hebben samengewerkt met bewoners aan de wijkvernieuwing van de Militaire wijk. Door het op peil houden van de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de onderlinge verbondenheid blijft de wijk ook in de toekomst een fijne plek om te wonen en te leven.

De woningen in deze wijk zijn bijna 70 jaar geleden gebouwd. Ook de inrichting van de wijk was nog van die tijd; een tijd waarin de auto nog geen vanzelfsprekendheid waren. Aanleiding om met wijkvernieuwing aan de slag te gaan, en de wijk klaar te maken voor de toekomst. Pijlers daarbij waren het versterken van de ontmoeting en samenwerking tussen bewoners onderling, zodat weer een buurt ontstaat waar mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Binnen de wijkvernieuwing heeft Van Wijnen 97 woningen gerenoveerd en verduurzaamd, bestaande uit 4 typen.

Werkzaamheden

Circulariteit

Bij de Militaire Wijk hebben is onze visie voor duurzaamheid op verschillende fronten ingevuld. Voorbeelden hiervan zijn de uitkomende dakpannen, deze hebben we ingeleverd bij Luijtgaarden, waardoor ze zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt of gerecycled worden. hierdoor wordt direct bijgedragen aan een significante besparing van milieukosten en een reductie van CO2. Daarnaast is er een afvalstraat ingericht om het afval zoveel mogelijk te scheiden en het BSA afval te minimaliseren.