PROVADA 2023

Kom buurten op onze stand

13 | 14 | 15 juni RAI Amsterdam

Even onder ons. Ken jij iemand die maar geen betaalbare woning kan vinden? Vast wel. Want de woningnood in Nederland is nog nooit zó hoog geweest. Dat hoeven we jou niet uit te leggen.

Zoals je weet knellen de woonlasten voor een ruime groep. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, een minimuminkomen of een inkomen onder het sociaal minimum. Maar ook dak- en thuislozen, studenten, statushouders en arbeidsmigranten komen nu extra in de knel omdat er onvoldoende passende en betaalbare woningen zijn.

Zij zijn onze heroes. Voor deze mensen maken we ons sterk. Dat doen we samen met partijen in de markt, de overheid, de mensen in de wijk, met jou!

Wil jij met ons de woningnood aanpakken?
Kom buurten op onze stand. Graag gaan we in gesprek over onze verschillende woonoplossingen. Over betaalbaar wonen en over onze buurtaanpak, gericht op vitale buurten, waar iedereen zich thuis voelt.

Psst….Elke ochtend om 10.30 uur: appeltaartmoment en buurtpraatje op onze stand. Maar dat blijft onder ons!

Je vindt ons in HAL 11 stand 02 en 03.

Dinsdag 13 juni

10:30 – 11:00 op de koffie bij Van Wijnen

13:00 – 14:00 Alles op een rijtje in samenwerking met funda, heren 5 architecten en Dingeman Deijs architects. Tijdens de sessie gaan we dieper in op de data van funda en de weg naar het ontstaan van ‘Alles op een rijtje’. Uit funda-data blijkt namelijk dat er een verschil is tussen de woonwensen van Nederlanders en het aanbod op de woningmarkt. Op basis van de data en inzichten van funda hebben we samen met heren 5 architecten en Dingeman Deijs Architects het woonconcept Alles op een rijtje ontwikkeld. Alles op een rijtje is een betaalbaar en compact woonconcept gebaseerd op het Nederlandse rijtjeshuis. Met Alles op een rijtje kunnen twee keer zoveel woningen worden gebouwd op hetzelfde oppervlak als in een traditionele buurt met rijtjeswoningen. Het concept bestaat uit vijf typen rijwoningen die afhankelijk van de lokale vraag in wisselende samenstelling in één rijtje kunnen worden gebouwd. De compacte rijwoningen worden toegevoegd aan het woonc van Wij Wonen.

Woensdag 14 juni

10:30 – 11:00 op de koffie bij Van Wijnen

10:30 – 11:30 Alles op een rijtje in samenwerking met funda, heren 5 architecten en Dingeman Deijs architects. Tijdens de sessie gaan we dieper in op de data van funda en de weg naar het ontstaan van ‘Alles op een rijtje’. Uit funda-data blijkt namelijk dat er een verschil is tussen de woonwensen van Nederlanders en het aanbod op de woningmarkt. Op basis van de data en inzichten van funda hebben we samen met heren 5 architecten en Dingeman Deijs Architects het woonconcept Alles op een rijtje ontwikkeld. Alles op een rijtje is een betaalbaar en compact woonconcept gebaseerd op het Nederlandse rijtjeshuis. Met Alles op een rijtje kunnen twee keer zoveel woningen worden gebouwd op hetzelfde oppervlak als in een traditionele buurt met rijtjeswoningen. Het concept bestaat uit vijf typen rijwoningen die afhankelijk van de lokale vraag in wisselende samenstelling in één rijtje kunnen worden gebouwd. De compacte rijwoningen worden toegevoegd aan het assortiment van Wij Wonen.

11:30 – 12:00 in gesprek over co-makerschap: hoe houden we elkaar vast tijdens hedendaagse uitdagingen?

12:00 – 13:00 buurtlunch. We hebben de ambitie om samen met onze partners prettige en veilige buurten te maken, waar mensen graag wonen en verblijven. Van wat we doen, gaat het steeds meer over de verandering die we creëren. Onder het genot van een broodje gaan we tijdens de buurtlunch met elkaar in gesprek over toekomstbestendige wijken en buurten en delen we succes- en leermomenten. Ook nemen we je mee in de projectie waarmee we onze verwachte impact voorspellen bij één van onze projecten.

13:30 – 14:30 spelen met de openbare ruimte, ontdek onze buitenzinnigheden!

14:30- 15:30 Rondetafelgesprek ‘Samen impactvol werken aan betere en gezondere wijken’ Wijkmakers is de academie voor dorps- en wijkontwikkeling in de gemeente Groningen. Gemeenten, architecten, corporaties en wijkbewoners leiden een nieuwe generatie wijkvernieuwers op. Tijdens de Provada gaan we in gesprek hoe ze dat doen en welke impact dat heeft.  

15:15-16:00 Panelgesprek provincie Overijssel. Projectontwikkelaar Gosse Dousma gaat in gesprek met Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Zij praten over hoe we als marktpartijen samen kunnen werken met overheden om complexe ontwikkellocaties – zoals bijvoorbeeld de spoorzones in Hengelo, Zwolle en Almelo – succesvol te ontwikkelen.

Donderdag 15 juni

10:30 – 11:00 op de koffie bij Van Wijnen

12:00 – 16:00 Studentenprogramma: Kom buurten bij Van Wijnen en verken de wereld van projectontwikkeling, bouwindustrialisatie en stagemogelijkheden

14:00 – 16:00 PROVADA studentendag, tour de PROVADA

Heel graag tot ziens op PROVADA!