Samen thuis

Samen werken we aan passende leefomgevingen

De eindgebruiker als startpunt
Wij willen wezenlijk bijdragen aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen. Het is onze ambitie om plekken inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Dat doen we door van leefomgevingen fijne, comfortabele plekken te maken waar iedereen in de samenleving zich thuis voelt. De behoeften van bewoners en gebruikers van een buurt vormen ons start- én eindpunt. Door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken, creëren we draagvlak.

Impressie-binnentuin-met-inrichting

Vitale wijken maak je samen
We werken aan omgevingen die verbinden en uitnodigen tot ontmoeten. Het creëren van ruimte om te leven, vraagt dat we oog hebben voor betaalbaarheid. Daarnaast zijn de energietransitie van bestaande woningen, klimaatadaptatie en circulair bouwen belangrijke thema’s voor de komende jaren. Om de puzzel te leggen gaan we de verbinding aan met onze klanten, partners en andere stakeholders. We zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerk in en verbinden partijen met elkaar. Zo werken we aan integrale oplossingen met blijvende waarde.

Samenwerken
Bijdragen aan inclusieve leefomgevingen doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Zo maken we er een rond verhaal van. Hoe dragen we als Van Wijnen bij aan meer inclusieve leefomgevingen? Lees alles over ons Project Inclusief Wonen in Arnhem, waarmee we de ZorgSaamWonen Award wonnen.

Project Inclusief Wonen bekroond met ZorgSaamWonen Award

De aanpak van eenzaamheid bij ouderen staat volop in de belangstelling. Daarentegen is nog onderbelicht dat ook de gebouwde omgeving…

Lees verder