Samenwerken

Bij werkzaamheden die veel herhaling in zich hebben, behaal je winst door samen te werken. Dat kan een ketensamenwerking zijn, waarin wij intensief samenwerken met een woningcorporatie in renovatie en verduurzaming. Of een meerjarige samenwerking met een ontwikkelaar of belegger die meerdere projecten wil realiseren. In welke vorm dan ook, een (keten)samenwerking op basis van transparantie en gelijkwaardigheid levert vele voordelen op die het project en beide partijen ten goede komen.

De voordelen op een rij

Kwaliteit

De kwaliteit van projecten is hoger door continue verbetering. Projecten hebben aanzienlijk minder opleverpunten.

Tijdwinst

Standaardiseren van stappen aan de voorkant, zorgt voor tijdwinst en een kortere doorlooptijd van een project.

Efficiëntie

Projecten worden efficiënter uitgevoerd. De kosten liggen daardoor lager, dat positief is voor alle partijen.

Tevredenheid

Teams zijn op elkaar ingespeeld en leveren betere kwaliteit. Dat komt de klanttevredenheid ten goede.

Vertrouwen

Langdurige samenwerking creëert vertrouwen, dat een positief effect heeft op alle vlakken in een project.

Onze (keten)partners