ZOwonen

In 2016 bundelden bouwbedrijven Van Wijnen en Heijmans en corporatie ZOwonen hun krachten voor een ketensamenwerking op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Hierbij stapten we af van de traditionele projectselectie en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de ketensamenwerking ondersteunen we elkaar tijdens alle fases en werkzaamheden om gezamenlijk de beste resultaten te behalen voor bewoners, bouwer en corporatie.

Resultaten van de ketensamenwerking

Langdurig en projectoverstijgend samenwerken brengt veel voordelen en pluspunten met zich mee. Dat laten de resultaten van de ketensamenwerking met ZOwonen dan ook zien. Zo worden projecten kwalitatief beter opgeleverd, gaat de samenwerking soepeler en worden de kosten ook verlaagd.

In onderstaande video blikken Bob Houben (ZOwonen), Koen Vermeer (Heijmans) en Fred Hartmans (Van Wijnen) terug op de resultaten die de ketensamenwerking tot nu toe voor alle partijen heeft gebracht.

Winst in kwaliteit

Door samen te werken in vaste teams, met vaste partners en leerpunten mee te nemen vanuit eerdere projecten kunnen we de kwaliteit veel beter garanderen.

Onze projecten hebben dan ook minder opleverpunten bij oplevering.

Winst in tijd

Veel stappen aan voorkant van een project zijn gestandaardiseerd waardoor deze geen extra tijd meer vergen.

Daarnaast loopt ook de uitvoering soepeler door met vaste projectteam te werken. Projecten worden soms zelfs eerder opgeleverd dan gepland.

Winst in tevredenheid

Bewoners ervaren ook het gemak van ingespeelde teams die betere kwaliteit leveren. Zij ervaren minder overlast en hebben niet het gevoel tussen twee partijen in te vallen. Doordat Van Wijnen veel rollen in het proces overneemt van ZOwonen, kunnen zij zich meer op de bewoner richten.

Winst in
kostenbesparing

Het langdurig samenwerken is ook financieel interessant. De kosten van de uitgevoerde projecten liggen overall 10% lager dan de benchmark.

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor risico’s, streeft iedere deelnemer in de samenwerking hetzelfde doel na.

Winst in procesoptimalisatie

Leerpunten binnen projecten worden meegenomen naar nieuwe projecten. Daarnaast zijn teams op elkaar ingespeeld waardoor er meer tijd beschikbaar is om te innoveren. Bijvoorbeeld met nieuwe technieken en/of materialen.

Winst in
vertrouwen

Door de langdurige samenwerking op gelijkwaardig niveau ontstaat er ook vertrouwen. Vertrouwen in de werking van de ketensamenwerking en vertrouwen in elkaar. Openheid van zaken is hierbij dan ook enorm van belang en hier wordt dan ook actief op gestuurd.

Fred Hartmans

Projectcoördinator Van Wijnen Sittard

“Dankzij een ketensamenwerking kunnen wij onze meerwaarde als bouwbedrijf nog beter inbrengen bij woningcorporaties zoals ZOwonen”

Nieuws met ZOwonen

Vlooien in de ketensamenwerking

Sinds 2016 werken we in een ketensamenwerking samen met woningcorporatie ZOwonen en bouwbedrijf Heijmans. Hierbij gaat het zowel over nieuwbouw-, renovatie- als transformatieprojecten.

Update transformatie MAVO Land van Gulick

In het centrum van Sittard is Van Wijnen druk bezig met de transformatie van het oude schoolgebouw MAVO Land van Gulick naar het nieuwe hoofdkantoor van ZOwonen. Dit gebouw zal naast een kantoorfunctie ook als trefhuis gaan dienen voor bewoners uit de gemeente.

Hof van Serviam: zorgeloos wonen in Sittard

Ooit liepen de leerlingen van het Serviam Lyceum er rond. Op die plek schittert nu alweer anderhalf jaar Hof van Serviam; het nieuwste zorgcentrum van Zuyderland. 114 woonzorgappartementen en 5 zorgwoningen met een ontmoetingsruimte en restaurant.

Projecten met ZOwonen

Nieuwbouw Zorgcomplex De Baenje in Sittard

Op de plek van voormalig zorgcomplex De Baenje komt een geheel nieuw woonzorgcentrum met 136 zorgwoningen voor Zuyderland. Van Wijnen Sittard bouwt dit complex in opdracht van woningcorporatie ZOwonen. Eind 2025 verwachten we het op te leveren.

Renovatie 20 woningen Einighausen

Bij de renovatiewerkzaamheden is ervoor gekozen om alle werkzaamheden in één periode te plannen. Zo ervaren bewoners maar korte tijd overlast en kunnen de woningen daarna weer tientallen jaren vooruit. 

Transformatie MAVO Land van Gulick in Sittard

Het MAVO Land van Gulick in Sittard staat op het punt een nieuw hoofdstuk in zijn rijke geschiedenis te schrijven. Dit historische gebouw, dat ooit dienst deed als middelbare school, zal getransformeerd worden tot het nieuwe hoofdkantoor van ZOwonen.

Fred Hartmans

Projectcoördinator Renovatie

0650277632
f.hartmans@vanwijnen.nl

Over ZOwonen

ZOwonen biedt betaalbare huurwoningen waarin mensen samen wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. De woningcorporatie is actief in Sittard-Geleen en omgeving.