ZOwonen

Zeven jaar geleden bundelden bouwbedrijven Van Wijnen en Heijmans en corporatie ZOwonen hun krachten voor een ketensamenwerking op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Hierbij stapten we af van de traditionele projectselectie en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de ketensamenwerking ondersteunen we elkaar tijdens alle fases en werkzaamheden om gezamenlijk de beste resultaten te behalen voor bewoners, bouwer en corporatie.

Resultaten van de ketensamenwerking

Langdurig en projectoverstijgend samenwerken brengt veel voordelen en pluspunten met zich mee. Dat laten de resultaten van de ketensamenwerking met ZOwonen dan ook zien. Zo worden projecten kwalitatief beter opgeleverd, gaat de samenwerking soepeler en worden de kosten ook verlaagd.

In onderstaande video blikken Bob Houben (ZOwonen), Koen Vermeer (Heijmans) en Fred Hartmans (Van Wijnen) terug op de resultaten die de ketensamenwerking tot nu toe voor alle partijen heeft gebracht.

Winst in kwaliteit

Door samen te werken in vaste teams, met vaste partners en leerpunten mee te nemen vanuit eerdere projecten kunnen we de kwaliteit veel beter garanderen.

Onze projecten hebben dan ook minder opleverpunten bij oplevering.

Winst in tijd

Veel stappen aan voorkant van een project zijn gestandaardiseerd waardoor deze geen extra tijd meer vergen.

Daarnaast loopt ook de uitvoering soepeler waardoor alle projecten binnen de planning worden gehaald en zelfs soms ook eerder worden opgeleverd.

Winst in tevredenheid

Bewoners ervaren ook het gemak van ingespeelde teams die betere kwaliteit leveren. Zij ervaren minder overlast en hebben niet het gevoel tussen twee partijen in te vallen. Doordat Van Wijnen veel rollen overneemt van ZOwonen, kunnen zij zich meer op de bewoner richten.

Winst in kostenbesparing

Het langdurig samenwerken is ook financieel interessant. De kosten van de uitgevoerde projecten liggen gezamenlijk 10% lager dan de benchmark.

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor risico’s, streeft iedere deelnemer in de samenwerking hetzelfde doel na.

Winst in procesoptimalisatie

Leerpunten binnen projecten worden meengenomen naar nieuwe projecten. Daarnaast zijn teams op elkaar ingespeeld waardoor er meer tijd beschikbaar is om te innoveren. Bijvoorbeeld met nieuwe technieken of materialen.

Winst in vertrouwen

Door de langdurige samenwerking op gelijkwaardig niveau ontstaat er ook vertrouwen. Vertrouwen in de werking van een ketensamenwerking en vertrouwen in elkaar. Openheid van zaken is hierbij dan ook van belang.

Fred Hartmans

Projectcoördinator Van Wijnen Sittard

“Dankzij een ketensamenwerking kunnen wij onze meerwaarde als bouwbedrijf nog beter inbrengen richting woningcorporaties zoals ZOwonen”

Nieuws met ZOwonen

Hof van Serviam: zorgeloos wonen in Sittard

Ooit liepen de leerlingen van het Serviam Lyceum er rond. Op die plek schittert nu alweer anderhalf jaar Hof van Serviam; het nieuwste zorgcentrum van Zuyderland. 114 woonzorgappartementen en 5 zorgwoningen met een ontmoetingsruimte en restaurant.

5 jaar ketensamenwerking met ZOwonen en Heijmans

Ze kunnen tevreden terugkijken, corporatie ZOwonen en bouwers Van Wijnen en Heijmans, op de eerste vijf jaar van hun ketensamenwerking. Wat nu zo vanzelfsprekend lijkt, zou echter niet zijn bereikt met een traditionele rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Als je gezamenlijk trapt ga je harder

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen zijn er van overtuigd dat ketensamenwerking pluspunten heeft. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen ‘winst’ behaalt en die met elkaar deelt. Winst in tijd, geld, kwaliteit, innovatie, plezier en verbondenheid. 

Projecten met ZOwonen

Woonzorgcomplex Hof van Serviam

Op de plek waar ooit de leerlingen van het Serviam Lyceum in Sittard rondliepen is nu het nieuwe ‘Hof van Serviam’ gebouwd. Het gebouw staat op een prachtige locatie; nabij de historische binnenstad en de middeleeuwse stadswallen. Hof van Serviam is geheel gasloos

Renovatie 128 portiekwoningen

128 portiekwoningen in Geleen voldeden stedenbouwkundig nog prima, maar dat was niet het geval voor het wooncomfort en de duurzaamheidseisen. Daarom besloot ZOwonen in samenwerking met Van Wijnen tot een grondige renovatie van de woningen. 

Renovatie Lindenheuvel in Geleen

De 144 woningen in de Geleense wijk Lindenheuvel (Chrysantenstraat e.o.) voldoen weer aan de hedendaagse eisen op het gebied van wooncomfort, energetica en daarmede verlaging van de woonlast van de bewoners van woningcorporatie ZOwonen.

Fred Hartmans

Projectcoördinator Renovatie

0650277632
f.hartmans@vanwijnen.nl

Over ZOwonen

ZOwonen biedt betaalbare huurwoningen waarin mensen samen wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. De woningcorporatie is actief in Sittard-Geleen en omgeving.

Woonwijk | de eindgebruiker ontzorgen | Van Wijnen