Voel je thuis

Ruimte om te leven

Ons werk gaat over mensen. Wij creëren plekken waar je graag bent en waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn. Plekken om te leven. Overal. Dit doen we met oog voor het milieu en onze planeet.
Samen bouwen wij aan ruimte voor een beter leven. Dat is onze missie, en die missie heeft vandaag de dag meer inhoud dan ooit.

Vandaag thuis

Een passende, betaalbare woning voor iedereen

Woningtekort
Vandaag kent grote vraagstukken. Meer dan ooit is er vraag naar betaalbare en passende woningen. Voor starters, voor jonge gezinnen, voor doorstromers, voor ouderen. Een veilig, gezond thuis voor iedereen, in elke levensfase.

Een plek waar je je thuis voelt
Hoe dat thuis eruitziet? Dat is voor iedereen anders. Wie alleen woont, heeft andere woonbehoeften dan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. De leefwensen van vitale ouderen verschillen van die van digitale jongeren. De reis naar de ideale woon- en leefomgeving maken we dan ook samen met onze klanten en de eindgebruikers. Pas dan weten we zeker dat we plekken van waarde creëren

Samenwerken
Passende antwoorden op de vragen van nu vind je alleen door goed te luisteren. Samen met onze klanten kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Zo maken we er een rond verhaal van.

Of ontdek hier onze woonoplossingen

Samen thuis

Samen werken aan passende leefomgevingen

De eindgebruiker als startpunt
Wij willen wezenlijk bijdragen aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen. Het is onze ambitie om plekken inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Dat doen we door van leefomgevingen fijne, comfortabele plekken te maken waar iedereen in de samenleving zich thuis voelt. De behoeften van bewoners en gebruikers van een buurt vormen ons start- én eindpunt. Door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken, creëren we draagvlak.

Vitale wijken maak je samen
We werken aan omgevingen die verbinden en uitnodigen tot ontmoeten. Het creëren van ruimte om te leven, vraagt dat we oog hebben voor betaalbaarheid. Daarnaast zijn de energietransitie van bestaande woningen, klimaatadaptatie en circulair bouwen belangrijke thema’s voor de komende jaren. Om de puzzel te leggen gaan we de verbinding aan met onze klanten, partners en andere stakeholders. We zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerk in en verbinden partijen met elkaar. Zo werken we aan integrale oplossingen met blijvende waarde.

Samenwerken
Bijdragen aan inclusieve leefomgevingen doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Zo maken we er een rond verhaal van.

Thuis in de toekomst

Impact op onze planeet

Onze footprint verkleinen
Grondstoffen en materialen zijn schaars. We beseffen dat de impact van onze activiteiten op het milieu groot is. Dat moet anders, want we willen respectvol omgaan met onze planeet. Met het oog op de toekomstige generaties nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarom wachten we niet af, maar komen we in actie. Stap voor stap verkleinen we onze footprint. Onze ambitie? 0% afval in 2025 en in 2030 per saldo geen footprint vanuit ons proces en alles wat we realiseren.

Echte waarde
We zoeken continu naar toepasbare, creatieve en betaalbare oplossingen waarmee we minder verspillen. Waar mogelijk zetten we grondstoffen opnieuw in en bouwen we mee aan een circulaire economie. In elke fase van het proces – ontwikkeling, bouw, renovatie, beheer en sloop –  wegen we af welke positieve en negatieve impact onze acties op onze omgeving hebben: sociaal, ecologisch en economisch.

Klimaatadaptief bouwen
De gevolgen van de verandering van het klimaat op de gebouwde omgeving is groot. Denk aan wateroverlast door een stijgende hoeveelheid neerslag en hittestress in periodes van extreme warmte. Zeker in dichtbebouwde gebieden als steden is dat een probleem. Gelukkig zijn er oplossingen om deze effecten tegen te gaan. Waar mogelijk vergroenen we gebouwen en de openbare ruimte. Naast het vergroten van de biodiversiteit zorgt dit ook nog eens voor verkoeling. Zo maken we buurten klimaatbestendig en klaar voor een gezonde toekomst.

Samenwerken
Toekomstbestendig bouwen doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bovenal onze klanten. Met ontwikkelaars, corporaties, beleggers en eindgebruikers. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar de impact en waarde voor de toekomst. Zo maken we er een rond verhaal van.

Meer dan bouwen