Als je gezamenlijk trapt ga je harder I

Algemeen

Sittard

11:34

30-03-2021

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen zijn er van overtuigd dat ketensamenwerking pluspunten heeft. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen ‘winst’ behaalt en die onder aan de streep met elkaar deelt. En die winst kan zitten in tijd, geld, kwaliteit, innovatie, plezier en verbondenheid. Zo’n samenwerking nodigt uit om te herhalen. Zodat je als ketenpartner steeds slimmer en beter wordt. Zo maak je optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten waar ook bewoners van profiteren.

Lessons learned bij ketensamenwerking

Alle drie de partijen zijn met een open vizier en vol van vertrouwen ingestapt. Daarvoor is lef nodig, maar ook transparantie van alle deelnemers in de samenwerking. Die werkwijze heeft al de nodige vruchten afgeworpen. Niet voor niets noemen ze elkaar ‘bonuscollega’s’. Xander Anker (uitvoerder Van Wijnen), Rory Hordemboen (uitvoerder Heijmans) en Rob Jongen (projectleider ZOwonen) vertellen in deze artikelenserie welke voordelen de ketensamenwerking voor bewoners, corporatie en bouwers heeft.

Trek 2 jaar uit voor onderzoek, voorbereiding en afspraken maken. Durf daarbij keuzes te maken en stuur bij als blijkt dat het niet de juiste keuzes zijn

Rob jongen, projectleider zowonen

De samenwerking heeft tot nu toe veel gebracht, ook inzichten hoe het anders, beter, slimmer kan. Die lessons learned delen de ketenpartners graag.