CO2-reductie in 2021

Algemeen

12:16

06-04-2022

Evenals in 2020 heeft van Wijnen in 2021 een significante reductie van de CO2-uitstoot kunnen realiseren ten opzichte van referentiejaar 2019. De totale uitstoot daalde met 10,3%.

Voortgang op Co2-reductiedoel

De verandering van CO2-uitstoot per medewerker (fte) bedroeg -21% ten opzichte van 2019. Uitgedrukt per miljoen euro omzet is de uitstoot in dezelfde periode zelfs met ruim 28% gedaald. Van Wijnen heeft de CO2-reductiedoel niet geformuleerd als relatief doel per fte of per miljoen euro omzet, maar als absolute reductie. Ondanks de bereikte CO2-reductie is deze nog wel achtergebleven bij onze doelstelling voor 2021. Daarom inventariseren we momenteel welke maatregelen aankomende tijd intensivering of aanvulling behoeven. Voornaamste speerpunten hierbij zijn het wagenpark, het materieel en het vastgoed.

CO2-uitstoot van mobiliteit en huisvesting

Meer in detail betekent dit dat vooral de emissies van de personenauto’s fors zijn gedaald, deels tijdelijk door coronamaatregelen, maar voor een groter deel blijvend door de overstap maar meer elektrisch vervoer. Per eind 2021 was meer dan 1/3 deel van het wagenpark volledig elektrisch. De reductie is op papier vermoedelijk nog beperkter dan in realiteit, omdat de meeste elektriciteit voor laadpalen noodgedwongen als ‘grijze stroom’ gerekend moet worden terwijl het dat in werkelijkheid vaak niet is.

In onze huisvesting zijn we gestart om het energiebeheer van onze panden verder te professionaliseren door dit centraal onder te brengen bij de professionals van onze business unit Vastgoedbeheer.

Om onze collega’s meer te betrekken bij hun rol en invloed op onze CO2-reductiemaatregelen en het elimineren van niet-herbruikbare afvalstromen, zijn wij onlangs gestart een intern dashboard te bouwen zodat collega’s meer inzicht krijgen in hoe hun eigen team, vestiging of project presteert op deze thema’s.

Woningfabriek Heerenveen: duurzaam en toekomstbestendig

Onze nieuwe woningfabriek in Heerenveen is demontabel en gasloos gebouwd met aandacht voor duurzame materialen. De all-electric fabriek draait volledig op eigen zonnepanelen aangevuld met Nederlandse groene stroom. Ondanks dat de fabriek het totale elektriciteitsverbruik van Van Wijnen zal kunnen verdubbelen, zorgen we er op deze manier voor dat niet ook onze CO2-uitstoot fors toeneemt. Ook het eindproduct, de circulaire Fijn Wonen-woning, wordt gebouwd met verduurzaamd beton.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Van Wijnen bijdraagt aan een het behoud van natuur, milieu en een stabiel klimaat, bekijk dan de informatie en rapportages op deze pagina of deze pagina.