Een samenkomst van levendigheid en harmonie in leefomgeving ‘Blinq’

Wonen

Capelle aan den IJssel

08:39

27-02-2024

Op de plek waar ooit het zwembad de Blinkert lag, creëren we nu een nieuwe leefomgeving ‘Blinq’. Hier komen diverse doelgroepen samen om te ontmoeten, verbinden en bewegen. Op deze manier houden we vast aan de essentie van het sportcomplex, terwijl we ook inspelen op de toenemende vraag naar betaalbare woonruimte. We gaan in gesprek met Bram Holleman, projectleider stadsontwikkeling gemeente Capelle aan den IJssel en Dico Smitsman, ontwikkelingsmanager bij Van Wijnen. Ze kijken uit naar een bijzonder project.

Behoud van historie

In de jaren ’70 werd een uitgebreid zwembadcomplex gebouwd, met een groot buitenzwembad en diverse ligweiden, genaamd de ‘Blinkert’. Later is dit complex getransformeerd tot een sportcomplex. Het buitenzwembad is vervangen door een binnenzwembad en er zijn tennisbanen toegevoegd. Ongeveer 20 jaar geleden verdwenen de tennisbanen als gevolg van een fusie, waardoor het zwembad als enige faciliteit overbleef. Het gebied dat oorspronkelijk voor tennisbanen diende, kreeg een nieuwe functie. Het werd een opslagdepot van de gemeente. “Echter was het zwembad aan vervanging toe en daarom is het nieuwe zwembad ‘Aquapelle’ aan de Alkenlaan gebouwd. Samen met de buurtbewoners is toen gesproken over de bestemming van het Blinkert terrein. Er was (en is nog steeds) grote behoefte aan woningen, dus het was een hele logische keuze om hier een hoogwaardige woonbuurt te realiseren,” aldus Bram.

Inclusieve stadsontwikkeling 

Naast het handhaven van de oorspronkelijke focus op ‘sport’ (bewegen), zocht de gemeente naar een locatie waar diverse doelgroepen elkaar konden ‘ontmoeten’, maar ook gemakkelijk konden ‘verbinden’ met elkaar en de huidige bewoners in de wijk. Vanwege de reeds aanwezige sociale woningbouw in de buurt, heeft de gemeente er dan ook voor gekozen om voornamelijk vrijesectorwoningen te ontwikkelen. Alle details zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort. “Dit is eigenlijk een soort visiedocument van een gebied waarin we ons beleid samenvatten. Een gebiedspaspoort bestaat uit ambities en regels. En in die ambities wordt aangegeven waar we naar toe willen met het gebied. Dus bijvoorbeeld de pijler ‘ontmoeten’. Een van de regels uit het gebiedspaspoort is dat parkeerplaatsen zorgvuldig geïntegreerd moeten worden in het ontwerp, bijvoorbeeld in een parkeergarage,” geeft Bram aan.

Het creëren van een leefomgeving waar verschillende doelgroepen samen kunnen bewegen, ontmoeten en verbinden, bevordert sociale cohesie en diversiteit. Bram: “Van Wijnen heeft samen met Echo Urban Design en Groosman Architecten een heel mooi plan ontworpen dat invulling geeft aan de ambities van de gemeente. En er is vooral gegund op basis van ruimtelijke kwaliteit.” Dico vult aan: “Deze buurt verdient een hoogwaardige woon- en leefomgeving welke uitstraalt op de rest van de wijk.”

Bevordering van sociale cohesie 

“Als gemeente hadden we hoge ambities en strenge eisen, zoals een hoogwaardige inrichting van de leefomgeving. Ook op het gebied van de hoeveelheid groen en water wat er in het plan moest terugkomen. ‘Ontmoeten’ en ‘verbinden’ voert hierbij de boventoon,” aldus Bram. In het plan ‘Blinq’ creëren we een ontmoetingsruimte van 200m². Zo willen we sociale cohesie voor zowel de huidige als nieuwe bewoners binnen de buurt bevorderen. Momenteel voeren we gesprekken met belanghebbenden om de invulling van de ontmoetingsruimte nauwkeurig vorm te geven.  

Waarom vult ‘bewegen’ hierin aan? Bram: “Omdat het van origine een sportterrein is wilden we dit ook terug laten komen in het nieuwe plan. Het draagt bij aan de levendigheid van dit project. En het moet ook de aanleiding zijn om hier te gaan sporten.” In het plan van Van Wijnen komt nog iets opmerkelijks terug omtrent bewegen waarin Van Wijnen echt ‘uitblinkt’ als ontwikkelpartner. Centraal in het project komt een ontmoetingsplein met de uitstraling van het oorspronkelijke zwembad. Deze wordt compleet gemaakt met een tribune én oude elementen uit het voormalige zwembad. Dico: “Het is een verdiept plein, waar de drie kernwaarden verbinden, ontmoeten en bewegen ook nog eens samenkomen. Je kunt er bijvoorbeeld voetballen, maar je kunt het plein ook gebruiken voor evenementen.” Bram vult aan: “Het ‘zwembadplein’ kan zelfs dienen voor opvang van water. Dit is een toevoeging die normaal gesproken alleen in stedelijke gebieden wordt toegepast. Maar het hoogheemraadschap benadrukte dat dit de bewoners bewust maakt van klimaatverandering. Dit is de reden om het in het plan te behouden.” 

Bram Holleman

Projectleider stadsontwikkeling
gemeente Capelle aan den IJssel

“Van Wijnen heeft samen met Echo Urban Design en Groosman Architecten een heel mooi plan ontworpen dat invulling geeft aan de ambities van de gemeente.”

Samenwerking voor een gedeeld doel 

Het woongebouw met zowel koop- als huurappartementen was oorspronkelijk gepland als exclusief koopappartementen. Maar door de verandering binnen de woningmarkt hebben we de plannen gewijzigd. Het exclusieve karakter is behouden gebleven. Omdat de vraag naar woonruimte hoog was, hebben we doorgezet. Beiden partijen hebben hun nek uitgestoken en Van Wijnen heeft een investeerder gevonden voor de huurwoningen. Bram: “Doordat we samenwerken met een ontwikkelende bouwer als van Wijnen, hebben we dit plan kunnen redden.” Dico vult hierin aan: “Het was direct een pittige start van de samenwerking. Als het goed gaat is het leuk, maar als het lastig wordt weet je pas aan wie je wat hebt. Natuurlijk zijn er veel discussies geweest, maar dit heeft er wel toe geleid dat we hier nu met elkaar aan het bouwen zijn.” Dit alles om levendigheid en harmonie terug te brengen in de leefomgeving.  

In contact met omwonenden 

De gemeente heeft in het traject al vroeg contact gezocht met omwonenden. Naast een plezierige woonomgeving om fijn ‘een rondje te doen met het hondje’, kwamen ook onderwerpen naar voren als geluidshinder, bereikbaarheid en veiligheid. Alle punten zijn nauwkeurig onderzocht en meegenomen in het uitgewerkte ontwerp. Niet alleen de gemeente heeft de participatie met omwonenden al vroeg in het traject opgepakt, ook Van Wijnen heeft dit gedaan. In de vorm van een klankbordgroep hebben er interviews met omwonenden en geïnteresseerden plaatsgevonden om nog meer verdieping te krijgen. Een klein detail, maar voor de omwonenden groots, was de zichtbaarheid van het oude zwembad in het plan. Dit is uiteindelijk veel duidelijker meegenomen dan in het originele ontwerp terugkwam. Ook de parkeergarage refereert naar hoe het vroeger was met ‘de ligweide’ op het parkeerdek.  

Dico Smitsman

Ontwikkelingsmanager Van Wijnen

“Het is een toekomstbestendig plan geworden op het gebied van duurzaamheid, maar ook qua flexibiliteit in de samenwerking. Als we hier over twee jaar staan, is er een supermooi plan gerealiseerd waar zowel de gemeente als wij, én al onze samenwerkingspartners, trots op zijn. En waarvan je ook kunt zeggen dat het echt van toegevoegde waarde is voor de buurt.”