Ontmoeten, verbinden en bewegen in leefomgeving Blinq

Wonen

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Locatie
Capelle aan den IJssel
Aantal appartementen
180
Opdrachtgever
Gemeente Capelle aan den IJssel
Ontwikkeling & bouw
Van Wijnen
Stedenbouwkundige opzet & landschappelijke inrichting
Echo Urban Design
Architect
Groosman Architecten

Op de plek waar ooit het zwembad de Blinkert lag, creëren we nu een nieuwe leefomgeving ‘Blinq’. Hier komen diverse doelgroepen samen om te ontmoeten, verbinden en bewegen. Op deze manier houden we vast aan de essentie van het sportcomplex, terwijl we ook inspelen op de toenemende vraag naar betaalbare woonruimte.

In de jaren ’70 werd een uitgebreid zwembadcomplex gebouwd, met een groot buitenzwembad en diverse ligweiden, genaamd de ‘Blinkert’. Later is dit complex getransformeerd tot een sportcomplex. Het buitenzwembad is vervangen door een binnenzwembad en er zijn tennisbanen toegevoegd. Ongeveer 20 jaar geleden verdwenen de tennisbanen als gevolg van een fusie, waardoor het zwembad als enige faciliteit overbleef. Inmiddels is het zwembad verhuisd naar de Alkenlaan en bleef het Blinkert terrein achter. Er is momenteel een grote behoefte aan woningen en dus een logische keuze om het terrein in te zetten voor een fijne leefomgeving waar historie behouden blijft. Mét een nieuwe hedendaagse naam: ‘Blinq’.

Van sportcomplex naar leefomgeving

Naast het handhaven van de oorspronkelijke focus op ‘sport’ (bewegen), zocht de gemeente naar een locatie waar diverse doelgroepen elkaar kunnen ‘ontmoeten’. En gemakkelijk kunnen ‘verbinden’, ook met de huidige bewoners in de wijk. Het ontwikkelen van een leefomgeving waar deze elementen samenkomen, bevordert sociale cohesie en diversiteit. En dat verdient de wijk. Een hoogwaardige leefomgeving die uitstraalt op de rest van de wijk.

Bram Holleman

Projectleider stadsontwikkeling
gemeente Capelle aan den IJssel

“Van Wijnen heeft samen met Echo Urban Design en Groosman Architecten een heel mooi plan ontworpen dat invulling geeft aan de ambities van de gemeente.”

Betaalbare woningen

In totaal bouwen we 180 appartementen, verdeeld over 4 woongebouwen. Er komt een woongebouw met 45 sociale huurwoningen. Dit was een uitdrukkelijke wens van de gemeente en woningbouwcorporatie Havensteder. Daarnaast zie je een woongebouw met 45 middeldure huurwoningen en een woongebouw met 25 gestapelde woningen terug in het plan. De woontoren ‘De Hoge’, vernoemd naar de hoge duikplank van zwembad de ‘Blinkert’, bestaat uit 65 vrijesectorwoningen. Naast De Hoge vernoemen we ook de andere woongebouwen naar het voormalige zwembad: De Lage, Het Diepe en Het Startblok.  

Toekomstbestendig plan

Om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de gemeente, kiest Van Wijnen voor een WKO-installatie die gebruikmaakt van bodemenergie. Met deze installatie halen we warmte uit de grond om het gebouw te verwarmen. En in de zomer kan het systeem worden ingezet voor koeling.

We kijken uit naar een toekomstbestendig plan op het gebied van duurzaamheid, met een toegevoegde waarde voor de buurt. Een plek die over 100 jaar nog steeds uitnodigt om ‘een rondje te doen met het hondje’, dát is pas duurzaam.