Geworteld Wonen vervult ambassadeursfunctie

Woningcorporatie

Rijswijk

00:00

05-12-2017

Geworteld Wonen is één van de 17 bijzondere projecten, die in het jaarboek 2017 van de Blauwe Kamer ‘Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland’ is opgenomen. De selectiecommissie werd overtuigd van de gemeenschap die in de collectieve zelfbouwwijk is ontstaan.

In de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, dichtbij het centrum van Rijswijk en Delft, ontstaat Geworteld Wonen: een toekomstbestendige buurt, waar iedere bewoner zijn steentje bijdraagt. Het project is geïnitieerd door architectenbureau Inbo en conceptontwikkelaar Beyond Now en in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld. De bewoners haakten al snel aan. Binnen dit project realiseren wij het Hoofdhuis: de entree van het moderne landgoed. Afgelopen weekend vond hier in de parkeerkelder de presentatie van het nieuwe jaarboek van de Blauwe Kamer – ‘Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland’ – plaats. Geworteld Wonen is namelijk één van de 17 bijzondere projecten, die in het jaarboek van 2017 is opgenomen.

Wonen op een modern landgoed

Geworteld Wonen bestaat uit 27 grondgebonden woningen en een Hoofdhuis met 16 appartementen en 4 penthouses. Het is een gedeelde leefomgeving, waar iedere bewoner in participeert. De betrokkenheid is er groot. Architect Jeroen Simons van Inbo vertelt over de totstandkoming van het project en het interactieve proces, waarbij de betrokken partijen vanaf het begin regelmatig met elkaar om de tafel zaten en er veel oog was voor persoonlijke woonwensen. “In het ontwerp van de huizen is gekozen voor een collectieve uitdrukking, maar wel met allerlei individuele keuzes. Zo gaat de eenheid niet verloren.”

De bewoners van Geworteld Wonen zijn mede-eigenaar van het landgoed. Zo zijn zij ook actief betrokken geweest bij het ontwerp van de collectieve tuin en boomgaard, waar zij nu zelf voedsel verbouwen. Jeroen: “We zijn hier op het terrein waar zich ooit buitenplaats Sion bevond. Tot 2010 was dit een tuinbouwgebied. Het zou jammer zijn als, met de aanleg van de nieuwe woonwijk, die traditie verloren gaat. Met Geworteld Wonen maken wij hier een 21e-eeuws landgoed, waarmee we laten zien dat je ook in de stad voedsel kan produceren.”

CPO verdwijnt niet

Tijdens het panelgesprek deze middag, stond de volgende vraag centraal: is er met de huidige marktontwikkelingen en grote vraag naar woningbouw de komende jaren nog wel behoefte vanuit ontwikkelaars en bouwers om CPO-trajecten op te pakken? Samen met de stadsbouwmeester van Amersfoort Loes Oudenaarde en architect Marianne Loof nam onze commercieel directeur Michiel Kint deel aan het panelgesprek. Michiel ziet CPO niet verdwijnen. “Gezien de grote vraag naar extra woningen moet de snelheid van het ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten omhoog”, vertelt hij. “Grote opgaven krijgen we dan ook niet ingevuld vanuit de CPO-gedachte. Wel vertalen we onze ervaringen, die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan in CPO-trajecten, door in uitgebreide keuzemogelijkheden binnen ons gestandaardiseerde woningconcept. Zo garanderen we snelheid, maar hebben bewoners toch veel keuzevrijheid en ontstaan er unieke woningen.” Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is Nassaupark, waar kopers zelf hun eigen gevel kunnen samenstellen.

Een ambassadeursfunctie

De grondgebonden woningen in Geworteld Wonen zijn inmiddels allemaal opgeleverd en bewoond. De oplevering van het Hoofdhuis staat in het eerste kwartaal van 2018 gepland. Toekomstbestendigheid speelt ook bij het Hoofdhuis weer een cruciale rol. De woningen in het Hoofdhuis zijn, net als de andere woningen in Geworteld Wonen, niet aangesloten op het gas-netwerk en voorzien van een warmte-koude-opslag installatie (WKO). In de gevelbekleding zijn onder andere flesdopjes en kratten verwerkt. “RijswijkBuiten staat voor de duurzaamste woonwijk van Nederland en Geworteld Wonen vervult daar een hele belangrijke ambassadeursfunctie in”, aldus Jan Brugman, directeur duurzame ontwikkeling RijswijkBuiten. Meer weten over dit vernieuwende project? Klik hier om naar de website van dit project te gaan.