Gezamenlijke visie op duurzaamheid binnen Proeftuin Erasmusveld 

Wonen

Den Haag

09:56

14-12-2023

Toekomstbestendig bouwen doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar de impact en waarde voor de toekomst. Zo is de Proeftuin een mooi voorbeeld van een project met veel duurzame toepassingen. Samenwerkingspartner BPD is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. De ambities zijn gericht op 4 pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en circulaire gebiedsontwikkeling. Mooie ambities die passen bij de ambities van Van Wijnen. 

Proeftuin Erasmusveld is een nieuwe en duurzame stedelijke woonbuurt in Den Haag, ontwikkeld door de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling). Twee oude volkstuinencomplexen worden omgetoverd tot een bijzondere woonbuurt met veel ruimte voor groen en water.  

In het gebied is gebouw Leyhof al opgeleverd en bewoond. De Velden met 125 eengezinswoningen en de twee appartementencomplexen zijn nu in aanbouw. Binnen deze nieuwe buurt bouwen we in totaal circa 370 woningen. Het gebied wordt zo ingericht dat natuur, mens en dier hier samenleven. Een plek voor iedereen die bewust anders wil wonen. De omvang van het hele gebied telt 6,8 hectare duurzaam woongebied. Peter Buijzert (Ontwikkelaar bij BPD), Arnoud Koppe (Projectleider Van Wijnen) en Anco Hindriks (Projectmanager voorbereiding Van Wijnen) hebben het over de ontwikkeling tot uitvoering van dit project. 

Gezond Stads Samen wonen

Peter noemt de toepassingen uit de buurt vanuit de visie van BPD voor dit gebied Gezond Stads Samen wonen. ‘’Een voorbeeld hiervan zijn de hofjes binnen De Velden. Deze plekken zijn ingericht om de bewoners samen te brengen. Kinderen kunnen spelen op plekken waar geen auto’s komen. De woningen hebben veranda’s waar de bewoners ruimte hebben om te ontspannen. Hiermee hopen we de bewoners bij elkaar te brengen en ze uit te nodigen om samen en gezond te leven.’’ Anco vult aan: ‘’De gezamenlijke binnentuin verhoogt de sociale cohesie tussen de bewoners binnen De Velden.’’  

Gezondheid als één van de uitgangspunten 

‘’Ook in gebouw Leyhof worden de bewoners uitgenodigd om gezond te leven. Zo vind je eerst de trappen en daarna pas de lift. Verder heeft het gebouw een ruime binnentuin en collectieve ruimtes. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten.”

Arnoud Koppe

Projectleider Van Wijnen

”Het idee is dat bewoners samen gebruik maken van de voorzieningen, ruimte én energie besparen. Hierdoor hoeven ze deze voorzieningen niet zelf aan te schaffen en hebben ze de energielasten hiervan ook niet zelf.’’

Peter vervolgt: ‘’Een voorziening als de ruime fietsenstalling in het Leyhof nodigt uit tot gezond leven. Eerst vind je de fietsenstalling en daarna kom je pas bij de autogarage uit. De garage is uitgebreid met mobiliteitsopties. Zo kunnen de bewoners gebruik maken van drie deelauto’s, die tevens van het Leyhof zelf zijn, en ben je binnen mum van tijd bij het busstation.’’ 

Deze mobiliteitsvoorzieningen heeft BPD een aantal jaar geleden getest bij een aantal aspirant-kopers. Deze groep bestond uit mensen uit verschillende doelgroepen. Door de variatie van woningen in het Leyhof hadden ze de verwachting dat de doelgroep zeer uiteen zal lopen. En nu zie je dat ook terug in de huidige bewoners. Momenteel maken 36 bewoners gebruik van de deelauto’s en zien wij dat er een terugloop is in het aantal eigen auto’s van bewoners. Er zijn altijd genoeg parkeerplekken beschikbaar. Dit is een resultaat van de mobiliteitsopties. 

Slimme toepassingen dragen bij aan de biodiversiteit 

BPD werkt aan gebouwen die bestand zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Naast de oplossingen voor het regenwater hebben ze stilgestaan bij twee andere duurzame toepassingen. ‘’Bij de voorbereiding van het project hebben we in het bijzonder nagedacht over het installatieconcept binnen gebouw Leyhof. Hier vind je een collectieve warmtepompinstallatie met bodembronnen voor verwarming en koeling. Binnen De Velden gebeurt dit per huishouden. Hiermee hebben we dus echt rekening gehouden met de visie van BPD,’’ aldus Arnoud.  

Bewust duurzaam voor mens en milieu 

In de nieuwe buurt is straks genoeg plek voor planten en dieren. In de gevels komen nestkasten voor vleermuizen en vogels. Ook heeft BPD veel water en groen in het plan verwerkt. Dit zorgt voor een aantrekkelijke woonbuurt, en zorgt ook voor klimaatadaptatie. Zo zijn er wadi’s aan de randen van de buurt zodat overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de omgeving. “Hiernaast hebben we in gebouw Leyhof een gevelsteen toegepast van 7 centimeter breed in plaats van 10 centimeter breed. Hierdoor is er 30% minder klei gebruikt, is energie bespaard omdat minder gas is gebruikt bij het bakken van de stenen en hoeft er minder getransporteerd te worden’’, aldus Anco. 

Een fijne leefomgeving maakt niet alleen gelukkiger, maar draagt ook bij aan onze gezondheid. Alle bewoners kunnen gebruik maken van de duurzame toepassingen binnen het gebouw. Verdeeld over verschillende doelgroepen verwacht BPD dat het bewust anders wonen bij verschillende leeftijden zal landen. Voor zowel de starters, doorstromers en ouderen wordt duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het wonen binnen de Proeftuin. 

Peter Buijzert

Ontwikkelaar BPD

‘’De experimenten die we hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid en gedeelde mobiliteit maken dit onze Proeftuin. Een mooi project waar wij vanuit BPD trots op zijn.’’