Nieuwe stap naar afvalvrij in 2025

Algemeen

08:42

14-01-2020

“Circulariteit is geen doel maar een middel om ook in de toekomst wonen mogelijk te blijven maken en ons bedrijf toekomstbestendig te houden. Want, waarom rustig meedeinen op de golven van verandering als wij samen die golf kunnen zijn? Lef hebben en doen. Daar gaat het om!”, aldus Marije Kamphuijs, manager circulariteit bij Van Wijnen.

Onze ambitie is 0% afval in 2025. 100% afvalvrij betekent energiezuinig en circulair ontwikkelen. Inzicht in de herkomst en verwerkingsmogelijkheden van materialen is essentieel voor circulair bouwen.  Wij werken al een tijd samen met Madaster en vanaf januari 2020 zijn wij partner.

Wat is Madaster?

Madaster wil de verspilling van grondstoffen tegengaan door materialen oneindig beschikbaar te stellen.  Door materialen te registreren en te documenteren, voorkom je dat ze als anoniem materiaal eindigen op de alsmaar groter wordende afvalberg. Madaster heeft een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving ontwikkeld. Vanuit het platform, het kadaster van materialen, kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd. 

Met Madaster zetten wij een volgende stap in circulair bouwen.