Terugblik op eerste jaar ketensamenwerking met Portaal

Wonen

Woningcorporatie

Utrecht

09:18

14-02-2022

Om te kunnen bijdragen aan goed samenleven zet Portaal in op verregaande samenwerking. Daarom zijn zij met de partners waarmee zij nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties uitvoeren een ketensamenwerking aangegaan. Van Wijnen is één van deze partners. Vanuit de gedachte: door iedereen nóg vroeger te betrekken bij de plannen levert dat meer op voor Portaal en de bewoners en kun je de kosten beperken. De eerste positieve effecten van de ketensamenwerking zijn al goed merkbaar.

Korte lijnen en transparantie

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het afgelopen jaar de structuur van ketensamenwerking neergezet, zijn processen beter op elkaar afgestemd en zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En wordt intensief samengewerkt: we zitten vaak letterlijk bij elkaar in de keet. De lijnen zijn kort en alles is transparant.

Alleen maar voordelen

Een groot voordeel van deze ketensamenwerking is dat we helemaal aan de voorkant, bij de initiatieffase, al zijn betrokken. Daardoor kunnen we samen de juiste keuzes maken en daar hebben we later in het proces veel profijt van. Ook voor bewoners kent deze aanpak veel voordelen. Zo wordt in een vroeger stadium duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van plannen zijn, waardoor bewoners beter weten waar zij aan toe zijn. Ook is de kans dat er dingen dubbel gedaan worden en fouten worden gemaakt een stuk kleiner, omdat we nauwer met elkaar samenwerken en leren van voorgaande projecten. Dit levert betere woonoplossingen, efficiëntie en snelheid op. En daarmee ook tevreden bewoners.