Wooncomplex aan de Moerbessenberg opgeleverd

Wonen

Woningcorporatie

Soesterberg

19:52

01-03-2023

Het nieuwe wooncomplex aan de Moerbessenberg in Soesterberg is gereed. In opdracht van Portaal bouwde Van Wijnen hier 60 energiezuinige sociale huurwoningen. Eind 2021 zijn de oude woningen gesloopt. Door het dubbele aantal woningen terug te bouwen is het tekort aan sociale huurwoningen in Soesterberg flink teruggebracht. Afgelopen maandag is het complex officieel opgeleverd aan Portaal. Vandaag ontving de eerste bewoner de sleutel van de woning uit handen van Mounaim Abdelkhalki, manager Volkshuisvesting Portaal.

Het gebouw telt vier bouwlagen met een kap, heeft een lift en past mooi in de omgeving. De nieuwe woningen zijn niet alleen comfortabel en energiezuinig, maar grotendeels ook circulair door hergebruik van sloopmaterialen elders, gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen en de keuze voor circulair beton en kalkzandsteen.

Succesvolle ketensamenwerking
“Wij zijn trots dat we weer een project opleveren in de ketensamenwerking met Portaal. Na ruim een jaar bouwen hebben wij nu de sleutels overgedragen. Een mooie mijlpaal waar iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen met trots op mag terugkijken. We hopen dat de bewoners hier gaan genieten van hun nieuwe thuis.”, aldus Gert de Bruin, projectleider bij Van Wijnen Utrecht.

Jerry de Zwart, projectmanager Portaal: “Dit project past perfect bij onze missie ‘bijdragen aan goed samenleven’. De aandacht voor circulaire materialen, het terugbouwen van extra woningen en het sociale karakter van de tuin maken dit project uniek. We horen nu al van omwonenden dat het een kwalitatieve toevoeging is aan Soesterberg en daar zijn we als Portaal trots op”.

Circulaire woningen
Tijdens de sloop van de oude woningen verzamelde we wastafels, hang- en sluitwerk, dakpannen en cv-ketels in voor hergebruik. Daarnaast zijn houten balken uit de originele dakconstructie geschikt gemaakt als constructiebalken voor hergebruik bij andere nieuwe bouwprojecten. Ook de gevelstenen zijn één-op-één uitgehakt om te hergebruiken voor andere projecten. Door deze manier van slopen en bouwen en het toepassen van biobased producten dragen we bij aan een duurzamere samenleving.

Nu het wooncomplex aan de Moerbessenberg is afgerond start Van Wijnen binnenkort met een volgend project voor Portaal; aan de Van Angeren en Plesmanstraat in Soesterberg.