PSO her-certificering Van Wijnen Zuid

Algemeen

's-Hertogenbosch

Breda

Eindhoven

Rosmalen

Sittard

12:55

26-05-2023

Van Wijnen Zuid is officieel ge-hercertificeerd voor Trede 2 van Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op! PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen door TNO. De PSO ladder is gericht op het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat onze vestigingen in Breda, Rosmalen, Sittard en Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen. Al een heel aantal jaar ondersteunen wij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bieden we hen een plek in onze eigen bedrijfsvoering. Juist in deze periode is het extra belangrijk dat de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan het werk blijven. Wij hopen hiermee ook andere organisaties te inspireren. We werken dan ook bij voorkeur samen met organisaties die dit doen of nastreven. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Steeds vaker vragen ook onze opdrachtgevers om het PSO-keurmerk. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Met het oog op de toekomst
De komende jaren willen we binnen de bedrijven samen nog harder en beter aan de slag gaan om ons sociaal ondernemerschap een continu onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsvoering. En mogelijk in de toekomst de hoogste onderscheiding te behalen op de prestatieladder.

PSO keurmerk
Lees meer over PSO