Projecten

Aardbevingsbestendig en binnenstedelijk bouwen voor de Borgmanschool

Groningen

In hartje Groningen bouwen we aan het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) in Groningen voor de Borgmanschool. Een splinternieuw, aardbevingsbestendig, energiezuinig en gasloos gebouw met een grote buitenruimte, waarin twee locaties van de Borgmanschool en -Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) intensief gaan samenwerken. Het gebouw richten we zonder ‘ouderwetse’ klassenruimtes in en zal juist bestaan uit ruime leerpleinen die allerlei ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen bieden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  ‘We vinden het belangrijk dat we onze wensen voor het IKC volledig kunnen vormgeven in het nieuwe gebouw. Van Wijnen maakt dat mogelijk’, vertelt Peter Prins, directeur van de Borgmanschool.

.
Gasloos, energiezuinig en aardbevingsbestendig
.
Aangesloten op WarmteStad
.
1e IKC in Groningen
Architect
LIAG Architecten

Optimale ontwikkeling

Het Integraal Kindcentrum, ook wel vensterschool of brede school genoemd, is voor kinderen van 0-13 jaar. In het IKC gaan de twee Borgmanschool-locaties en het SKSG samenwerken vanuit één gezamenlijke visie. ‘De integraliteit zoeken we in het feit dat kinderen van 0 tot 13 jaar in het nieuwe gebouw tijd krijgen om te leren, te ontwikkelen, te spelen, te ontdekken, te ervaren, enzovoort’, vertelt Prins. ‘Waar de kinderen nu door de opvang opgehaald worden en naar een ander gebouw moeten, kunnen ze straks allemaal bij ons blijven in het IKC gebouw. Daardoor krijgen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van opvang en onderwijs een nog veel nauwere samenwerking. Zo worden de mogelijkheden voor de kinderen ook gemakkelijker, voor als ze bijvoorbeeld iets extra’s nodig hebben, en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.’

Peter Prins, Directeur Borgmanschool & Felix Spier, teamleider van twee Borgmanschoollocaties

Ik ben er heel erg trots op dat dit het eerste IKC in de stad Groningen gaat worden.

Peter Prins, Directeur van de Borgmanscholen

De bouw van de nieuwe school

De nieuwe school vergde veel voorbereiding. ‘Het is al vijf jaar geleden dat we in gesprek gingen om alles in één gebouw te krijgen, maar toen ik hier in 2002 begon waren deze wensen er al bij ouders en leerkrachten. Door allerlei oorzaken is de bouw iedere keer uitgesteld, dus ik ben heel erg blij dat in 2019 de eerste paal de grond in ging’, vertelt Prins. De bouw verliep volgens planning en de school is bijna klaar om opgeleverd te worden. ‘De samenwerking was heel positief. Als er dingen waren die anders moesten, omdat we bijvoorbeeld een stukje loze ruimte ergens hadden door een scheidingsmuurtje, dan zorgden de mannen van Van Wijnen er direct voor dat dat muurtje dan ook weg kon. Ook zorgt Van Wijnen ervoor dat de pantry’s precies dezelfde uitstraling krijgen als de nieuwe keuken van Bruynzeel, zodat het een mooi geheel wordt’, vertelt Prins.

De leerlingen betrekken

Voor de leerlingen van de school is het allemaal spannend en leuk, zo’n nieuwe school met een nieuwe onderwijsvisie. ‘Ze kijken er heel erg naar uit, maar ik denk dat ze nog geen concreet beeld hebben van IKC of op welke manier we gaan werken. We organiseren af en toe activiteiten, die lijken op de IKC activiteiten die we in de toekomst gaan doen. Ze mogen daarbij zelf meer bepalen en krijgen vrijheid’, vertelt Felix Spier, teamleider van de twee Borgmanschool-locaties die in het nieuwe gebouw trekken.

We hebben de leerlingen zoveel mogelijk betrokken in het hele proces, door onder andere leuke evenementen te organiseren voor de kinderen. Laura Oldenziel, evenementencoördinator bij Van Wijnen: ‘Kinderen hebben tijdens de bouwfase nog geen beeld van wat er allemaal gebeurt en hoe hun nieuwe school eruit komt te zien. Vanuit Van Wijnen vinden wij het daarom belangrijk om de kinderen direct bij de start te betrekken zodat ze een beeld en gevoel krijgen bij de plek en hun toekomstige school. Je merkt dat ze nieuwsgierig zijn en enthousiast worden zodra ze een kijkje mogen nemen op de bouwplaats en vervolgens met vele vragen komen. Naar mijn mening hebben de kinderen veel zin om hier straks naar school te gaan.’

Kinderen hebben tijdens de bouwfase nog geen beeld van wat er allemaal gebeurt en hoe hun nieuwe school eruit komt te zien. Van Wijnen vindt het daarom belangrijk om de kinderen direct bij de start te betrekken zodat ze een beeld en gevoel krijgen bij de plek en hun toekomstige school’

Laura Oldenziel, Evenementencoördinator bij Van Wijnen

Aardbevingsbestendig en binnenstedelijk bouwen

Hans Bos is de uitvoerder op dit werk en is heel tevreden over de gang van zaken. ‘De Borgmanschool is zeer betrokken bij het bouwproces en de samenwerking is goed. De uitdaging bij dit werk zit hem in de kleine bouwplaats. We bouwen op een klein oppervlak aan de rand van de binnenstad in Groningen. Met de komst van corona kregen we een extra uitdaging door de maatregelen, maar tot nu is vrijwel alles eigenlijk goed gelopen. Het gebouw is aardbevingsbestendig gebouwd. Ook is het energiezuinig, gasloos en aangesloten op WarmteStad. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Op dit moment zijn we nog bezig met de afbouw van de school en het plakken van de steenstrips op de gevel.’ Volgend schooljaar mogen de kinderen voor het eerst naar hun nieuwe #plek.

Voortgang van de bouw

Andere projecten

Meer dan bouwen