Mariskwartier

Wonen

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Vlaardingen

Zuid-Holland

Woningen
141
Blauwe dak (waterbuffer)
400m²
Woontoren
45m
Opdrachtgever
Woningstichting Samenwerking, Vlaardingen
Architect
Groosman, Rotterdam
Woonoplossing
Vrij Wonen

Aan de rand van de binnenstad van Vlaardingen hebben we Mariskwartier gerealiseerd. In de karakteristieke wijk uit de jaren vijftig en zestig zijn een groot aantal woningen van net na de oorlog gesloopt en is plaats gemaakt voor nieuwbouw. De wijk vroeg op verschillende vlakken om verbeteringen. Met Mariskwartier is Vlaardingen een mooie, toekomstbestendige buurt in het centrum rijker. Een bijzonder project, waarbij veel aandacht is geweest voor de historie van de plek, groen en het tegengaan van wateroverlast door o.a. het realiseren van een blauw dak. Daarnaast zijn er nog meer oplossingen genomen in het klimaatbestendig maken van de stad.

“Wat we hier ontwikkeld en gebouwd hebben zijn woningen met het comfort en de duurzaamheid van nu, maar met een sfeer die duidelijk verwijst naar vroeger.”

Raymond Kelfkens – Bedrijfsleider bij Van Wijnen

45 meter hoge woontoren als blikvanger

Mariskwartier hebben we samen met architectenbureau Groosman, in opdracht van Woningstichting Samenwerking, ontwikkeld. Het nieuwbouwproject bestaat uit 141 nieuwe woningen in een groene omgeving, waarvan 117 sociale huurwoningen en 24 vrije sector huurwoningen. Het gaat om zowel eengezinswoningen als om appartementen. Een 45 meter hoge toren (14 verdiepingen) 71 appartementen en commerciële ruimte is de blikvanger van het project. De toren heeft de naam Arij Pleijsiertoren gekregen, vernoemd naar de gelijknamige schilder.

Wateroverlast tegengaan met het eerste blauwe dak van Vlaardingen

Op het lagere appartementencomplex van Mariskwartier is een blauw dak gevestigd. Het blauwe dak is een mooie oplossing in het toekomst- en klimaatbestendig maken van de stad. Het dak werkt als een waterbuffer en houdt regenwater vast, waarna het vertraagd afgevoerd wordt naar het riool. Op die manier krijgt het riool langer de tijd om het regenwater te verwerken. Met de verwachting dat er steeds meer extreme regenbuien plaatsvinden (de afgelopen 108 jaar is de hoeveelheid neerslag met maar liefst 27% gestegen) is een blauw dak een mooie oplossing om wateroverlast tegen te gaan. In totaal kan het blauwe dak op Mariskwartier 25.000 liter aan water opvangen. Het blauwe dak is het resultaat van een integrale samenwerking met de gemeente en het Hoogheemraadschap en één van de oplossingen in het klimaatbestendig maken van de binnenstad van Vlaardingen. Naast een blauw dak is er samen ook naar andere manieren gekeken om wateroverlast in de wijk te voorkomen. Zo is de grond opgehoogd, hebben we verkeersdrempels op strategische plekken geplaatst en hebben we een extra bergingsriool aangebracht. Wil je meer te weten komen over het blauwe dak? Klik hier om het interview te lezen met Bart de Leede en Roël de Leede van gemeente Vlaardingen en Marcel Houtzager en Walter Vincent van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Marcel Houtzager

Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland

“Mensen vragen zich vaak af al dat water niet te zwaar is voor een dak. Maar een dak moet volgens het bouwbesluit ook sneeuw kunnen dragen. Een zware regenbui op het dak bergen is constructief geen probleem. Van Wijnen geeft een voorbeeld: je hoeft niet bang te zijn, het kan gewoon!”

Modulair bouwen op Mariskwartier

Op Mariskwartier hebben we modulair gebouwd. Deze bouwmethode sloot goed aan op de binnenstedelijke locatie. “Modulair bouwen houdt in dat je gebruik maakt van geprefabriceerde, ook wel prefab, elementen en systemen. Deze zijn in de fabriek gemaakt en worden op de bouwplaats in elkaar gezet. Het hele bouwproces, van initiatief t/m realisatie, was hierop ingericht”, vertelt onze uitvoerder Kees Marelis. De bouwmethode kent vele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de snelle bouwtijd (in 12 weken tijd stond het casco van de woontoren al) en minder afval, maar er zijn ook minder vrachtwagens nodig om materiaal naar de bouwplaats te brengen. Meer voordelen van modulair bouwen te weten komen? Lees dan hier dit artikel!

Bart de Leede

Wethouder van Vlaardingen

“Het klimaatbestendig maken van de stad is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat we zo tot elkaar zijn gekomen en samen tot nieuwe oplossingen zijn gekomen, dat vind ik mooi!”

Met respect voor het oude, op weg naar het nieuwe

In het Mariskwartier heerst een sfeer die duidelijk verwijst naar vroeger. In het ontwerp is er veel aandacht geweest voor het hergebruiken van materialen en de historie van de plek, zodat Mariskwartier goed aansloot op de bestaande bebouwing in de aangrenzende gebieden. Zo werd de gevel van het oude badhuis dat er vroeger stond behouden en krijgt het een mooie, nieuwe plek (tussen het lagere appartementencomplex en de hoge woontoren). De eengezinswoningen hebben accenten van de jaren dertig-bouw en de appartementen worden gekenmerkt door baksteenverbanden, zoals die elders in de wijk te zien zijn, met karakteristieke goten en grote serres op de hoeken. Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn we in gesprek gegaan met bewoners in de omgeving. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar de Patrimoniumdwarsstraat (deze straat sluit aan op Mariskwartier). De bewoners van deze straat zijn erg actief in de vergroening van hun straat en de straat is dan ook al drie jaar op rij bekroond tot ‘de groenste straat van Vlaardingen’.

Oud element bewaart in nieuwbouw