Renovatie Amphia Ziekenhuis Breda

Zorg

Renoveren

Breda

Noord-Brabant

Omvang
30.000m2 gerenoveerd
Oplevering
December 2022
Situatie
Doorgaande bedrijfsvoering
Focus
Patiënt centraal
Opdrachtgever
Opdrachtgever

Het bestaande Amphia, circa 30.000m2 is volledig gerenoveerd terwijl de ziekenhuisorganisatie in bedrijf bleef. Een ingrijpend, gefaseerd traject van 7 jaar. Belangrijke speerpunten voor het consortium FourCare waren overlastbeperking, gefaseerde realisatie en planning. De te renoveren ruimten waren zeer divers van patiënten- tot operatiekamer en van kledinguitgifte tot bereidingsapotheek.

Oorsprong van het project

In 2016 verwierf het consortium FourCare, bestaande uit Trebbe, Van Wijnen, Equans en Unica, de opdracht voor de realisatie van de nieuwbouw van het Amphia. In dat najaar startte de bouw van het nieuwe Amphia ziekenhuis met een bruto vloeroppervlak van 78.000 m2. In het nieuwe ziekenhuis staat toekomstbestendigheid, innovatieve technologie, duurzaamheid en aandacht voor de patiënt centraal. Na de oplevering, medio 2019, was het tijd voor de volgende stap. Het bestaande Amphia aan de Molengracht. Circa 30.000m2 werd aangepakt, terwijl het complete ziekenhuis, óók het bestaande gebouw, volop in gebruik was.

De renovatie

De renovatie is gerealiseerd in 20 verschillende fasen tussen 2019 en 2022. De eerste fase startte toen de nieuwbouw nog niet opgeleverd was. Het betrof de renovatie van de kelder naar het logistiek centrum. Vanuit dit centrum wordt de bevoorrading van het hele Amphia ziekenhuis geregeld, voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. Deze moest operationeel zijn op het moment dat de nieuwbouw opgeleverd werd. Direct daar achteraan volgde de renovatie van de garderobes met een nieuwe kledinginname- en kledinguitgifteautomaat. Deze automaat voorziet alle medewerkers van het Amphia van hun kleding. Hier zijn ook kleedkamers en een garderobe gerealiseerd.

Amphia Ziekenhuis Breda
Amphia Ziekenhuis Breda

Fertiliteitslab en Apotheek

Aansluitend ging FourCare aan de slag met de realisatie van het fertiliteitslab. Vervolgens ontving FourCare de opdracht voor de realisatie van een apotheek met VTGM lab (Voor Toediening Gereed Maken). Een uitdagend werk omdat het VTGM lab een farmaceutische cleanroom is. Dit zijn de hoogste niveaus cleanrooms die gerealiseerd zijn en voldoet aan heel veel randvoorwaarden, eisen en regels. Een onderdeel hiervan was de luchtdrukhiërarchie. Deze cleanroom is voorzien van verschillende sluizen om zo de luchtdruk per kamer te kunnen regelen wat noodzakelijk was voor het behalen van een steriele bereidingsomgeving. Dat is noodzakelijk voor de medicatie die daar klaargemaakt wordt.

Diverse grote werkzaamheden

Aansluitend volgen er een aantal grotere werken achter elkaar. Zo werd een poligebied gerealiseerd. Bijna 3.000 m2 is verbouwd naar poliklinieken voor KNO, pijn- en slaapcentrum, met een shortstay afdeling en zelfstandige behandel kamers. Gelijktijdig met dit werk werd ook het ingrepencentrum met een vloeroppervlak van 3.800m2 en de afdeling oogheelkunde met een vloeroppervlak van 2.400m2 onder handen genomen. Hier werden in totaal zes OK’s gerealiseerd. Zo werd een aantal bestaande OK’s geüpgraded en zijn er een aantal nieuwe OK’s gerealiseerd. De bestaande OK’s is zoveel mogelijk vanuit een circulaire gedachte aangepakt. Onderdelen die nog voldeden aan de huidige wet- en regelgeving zijn zoveel mogelijk hergebruikte of onderdelen zijn gerefurished. Denk hierbij aan de pendels en de hermetisch afsluitbare deuren. Bij de poli van oogheelkunde waren de wensen en de eisen helemaal anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken realiseerden we overal witte plinten en muren, hier moest dat wit met zwart zijn. De reden daarvoor is dat mensen met slecht zicht behoefte hebben aan meer contrast. In 2020 startten de realisatie van de dagbehandeling en de afdeling dermatologie. Bijzonder is dat we bij de dermatologie een volledige, professionele fotostudio om ziekteverloop van huidaandoeningen perfect vast te kunnen leggen hebben gerealiseerd. Hieruit blijkt dat iedere afdeling binnen een ziekenhuis eigen wensen heeft.

Amphia Ziekenhuis Breda

PAAZ

In 2021 is er gestart met de uitbreiding op de eerder gerealiseerde shortstay afdeling. Aansluitend volgde de gesloten afdeling van de PAAZ en de realisatie van een extra bewaakte kamer (EBK) voor psychiatrie. Hier kunnen patiënten verblijven die een gevaar voor zichzelf zijn. Dit vroeg extra aandacht vanuit het bouwteam. Op een gesloten afdeling is het niet de bedoeling dat mensen zo maar de afdeling kunnen betreden of verlaten. Een uitdagende klus want hier zat met name het toegangscontrolesysteem complex in elkaar. Verder werden er speciale eisen gesteld aan materialen. Alle beglazing is vervangen door gelaagd en gehard glas, speciale bevestigingsmaterialen zijn toegepast maar er werden meer, bijvoorbeeld geen kit en speciale schroeven, uitgebreide eisen gesteld. Met name de veiligheid voor patiënten maar ook van de medewerkers stond hierbij hoog in het vaandel.

Algemene, persoonsgebonden ruimte en SER

Voor de medewerkers van het Amphia zijn er verschillende piketkamers om te kunnen overnachten. Complete afdelingen werden omgebouwd naar kantoren. Aansluitend is gestart met een groter, complexer deelproject ‘T-gangen’. Dit project ziet toe op de gangen van het bestaande ziekenhuis. Deze zijn ‘schuin’ waardoor mensen snel gedesoriënteerd raken. De schuine gangen zijn omgebouwd naar rechte, haakse hallen, net als bij nieuwbouw. Dit zorgt naast een luxere uitstraling ook voor een meer vloeiende overgang en oriëntatie tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw. Deze opdracht wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase betrof een gevelaanpassing en werd al tijdens de nieuwbouw uitgevoerd. De tweede fase betreft de interne ruimten voor Amphia en de wandafwerking met eikenhouten latten. Bij de derde is de SER-ruimte (Satelite Equipment Room) een aantal meter opgeschoven. Een spannende opdracht want de SER-ruimte is het digitale hart van het ziekenhuis; hier komt alle data binnen. Uitval was niet bespreekbaar, het ziekenhuis was een doorgaande organisatie.

Radiologie

Voor de afdeling radiologie realiseerden we de nieuwe positie van de CT- en PET-scans. Een uitdagende klus door het vele stralingswerendlood in de wanden en plafonds en afstemming met de opdrachtgever en de logistiek. Verder is de dialyseafdeling verplaatst binnen het bestaande gebouw en is gestart met de realisatie van twee revalidatiecentra.

Amphia Ziekenhuis Breda
Amphia Ziekenhuis Breda

Uitdagingen tijdens renovatie

Het bouwen en verbouwen in ziekenhuizen kent vele uitdagingen en specialistische onderdelen. Van stralingswerendlood in de wanden en plafonds. Het realiseren van steriele ruimte, schone ruimte tot hermetisch af te sluiten schuifdeuren in verband met de noodzakelijke luchtdruk hiërarchie en van statische dissipatieve en/of statische geleidende vloerbedekking tot gedetailleerde toegangscontrole. Wat dit werk extra uitdagend maakte was het bouwen in een ziekenhuis dat volop in gebruik was. Dat betekent dat afdelingen in bedrijf bleven, terwijl wij daar werkzaamheden uitvoerden. En dat vraagt een aanpak met bijna chirurgische precisie van het team.

Infectiepreventie is een belangrijk uitgangspunt binnen het ziekenhuis. Met deze afdeling heeft een continue intensieve samenwerking plaatsgevonden. Het vertrouwen was gewonnen door FourCare waardoor de samenwerking met begrip voor elkaars bedrijfsvoering gesmeerd verliep. De logistieke stromen van patiënten en bezoekers mogen de bouwstromen niet kruisen. Dit realiseerden we door een eigen in- en uitgang en het bouwgebied volledig af te zetten met stofschotten. Zo werd voorkomen dat stof zich verspreidde door het ziekenhuis, maar ook zodat nooit patiënten of bezoekers het bouwgebied konden betreden. Maar de logistieke uitdaging was groter dan alleen de scheiding van verschillende stromingen. Soms moesten er grote materialen of medische apparaten aangeleverd worden die niet zomaar door de deur pasten. Hiervoor creëerden we tijdelijke geveltransportopeningen, die na de handeling weer gesloten werd. . Om stofvorming te minimaliseren is er geen stortkoker toegepast, maar werd afval afgevoerd in specials afvalbakken via de speciaal geplaatste bouwlift aan de buitengevel.

Een constante puzzel over hoe je de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plek kunt krijgen. Die logistiek, dat was echt ons specialisme.

Amphia Ziekenhuis Breda

Samenwerking met Amphia ziekenhuis

Het bouwteam heeft ruim 30.000m2 onder handen genomen tijdens de 4 jaar renoveren. De werkzaamheden voerden we uit vanuit een prettige samenwerking met de opdrachtgever. Samen onderzochten we de beste oplossingsrichtingen. De samenwerking binnen het uitvoeringsteam FourCare was ook bijzonder te noemen. We werkten in een team met verschillende disciplines samen vanuit het ketenpark op de bouwplaats. Dit zorgde voor een efficiënte werkwijze. Bijvoorbeeld, een nieuw te bestellen kozijn kon ter plekke worden ingemeten. De samenwerking was binnen het bouwteam uitzonderlijk te noemen. Vanuit de samenwerking in één keet was eenieder bereid om over ons eigen discipline heen te stappen. Zo kon het best voorkomen dat een installatietechnische werkvoorbereider meedacht over een bouwkundige klus en andersom. Het projectteam heeft het integrale bouwteam gedachte tot in het maximale ingezet en toegepast. Na ruim 7 jaar neemt het bouwteam afscheid van het Amphia ziekenhuis in Breda.