Van Wijnen en cure

Cure: de trends

Van Wijnen is al jaren werkzaam in zorggebouwen voor cure: plekken waar mensen worden behandeld. Denk aan ziekenhuizen en gebouwen waar eerstelijns zorg wordt verleend. De zorgvraag in Nederland verandert. Door technologische ontwikkelingen kunnen patiënten steeds meer zorg thuis ontvangen, zelfs oncologische zorg. Ook e-consulten nemen een enorme vlucht. We zien de trend dat ziekenhuislocaties qua omvang kleiner worden, en technisch complexer door een hogere installatiedichtheid. Toch ontvangen ze meer patiënten. Het gaat dan vooral om specifieke doelgroepen, zoals ouderen en patiënten met chronische aandoeningen.

OK-complex Flevoziekenhuis in Almere

Up to date blijven

Een groot aantal ziekenhuizen neemt de stap richting specialisatie. Op die manier kunnen ze zich als ziekenhuis regionaal en landelijk onderscheiden. Constante vernieuwing is een must. Ziekenhuizen moeten up to date blijven met de medische technologie en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid en hygiëne. Bijvoorbeeld rond infectiepreventie. Bovendien vragen de afspraken uit de Green Deal Duurzame Zorg de komende jaren de aandacht van de zorgsector.

Van Wijnen: nieuwbouw, verbouw en vastgoedbeheer

Veel ziekenhuizen kiezen daarom voor modernisering. Van Wijnen verzorgt in diverse Nederlandse ziekenhuizen nieuw- en verbouw. Zo realiseerden we de afgelopen jaren onder meer in het Deventer Ziekenhuis, Rijnstate Arnhem, Flevoziekenhuis Almere en Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten nieuwe, geavanceerde operatiekamers. Ook andere ziekenhuizen werken met ons samen. In een aantal van deze ziekenhuizen verzorgt Van Wijnen ook het vastgoedbeheer.

Bouwwerkzaamheden Flevoziekenhuis Almere VanWijnen

Meer dan bouwen

We zijn bouwers, maar doen veel meer. Ziekenhuizen betrekken ons vaak al vroeg bij hun plannen. We denken mee in bouwteams, adviseren en komen met ideeën voor zowel het project als het proces. Zo helpen we onze opdrachtgevers om de beste keuzes te maken, ook richting de toekomst. Nieuw- of verbouwprojecten in ziekenhuizen bieden volop kansen. Naast vernieuwing en verduurzaming van de faciliteiten zijn er vaak mogelijkheden om de logistiek binnen een gebouw efficiënter maken. Bijvoorbeeld door gezamenlijke spreek-behandelkamers te creëren voor verschillende specialismen. Of door afdelingen die aan elkaar gerelateerd zijn naast elkaar te plaatsen.

Minimale overlast

Wat maakt werken in een ziekenhuis anders dan andere projecten? We werken in een omgeving waar mensen behandeld en verpleegd worden. Dat vraagt flexibiliteit en inlevingsvermogen van ons als bouwers. We zijn te gast en passen ons aan de omstandigheden aan. De patiënt gaat voor, altijd en overal. Ons werk organiseren we – soms letterlijk – om de patiëntenzorg heen. We nemen extra maatregelen om overlast te beperken. We passen onze werktijden aan en gebruiken stillere werk- en sloopmethodes. Stofoverlast beperken we en we doen zo nodig continu luchtmetingen om de hygiëne te waarborgen. We zorgen ervoor dat patiënten en medewerkers zo min mogelijk overlast ondervinden van onze bouwlogistiek. Bijvoorbeeld door onze routing buitenom te leiden. In veel gevallen (ver)bouwen we gefaseerd, zodat het ziekenhuis altijd genoeg faciliteiten ter beschikking heeft.

Langdurig partnerschap

Ons ideaal is een langdurig partnerschap met ziekenhuizen voor zowel nieuw- en verbouw als vastgoedbeheer. Hoe langer je als bouwer in een ziekenhuis werkt, hoe beter je het gebouw en de mogelijkheden ervan kent. Dat is een pré bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe projecten. We willen van elkaar leren en elkaar versterken.  

Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de zorg van de toekomst!

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op met Fabian