Samen met de buurt aan de slag met biodiversiteit

Maatschappelijk impact

Wonen

Assen

Groningen

11:32

27-11-2023

Woonpark Diepstroeten in Assen is klaar! Op vrijdag 24 november was er een feestelijk moment om samen met kinderen uit de buurt te vieren dat hun woonplek klaar is en wordt overgedragen van Van Wijnen aan de gemeente Assen. Als symbolische handeling is er een reuzeninsectenhotel in ontvangst genomen door wethouder Cor Staal van de gemeente Assen en de kinderen die wonen op Woonpark Diepstroeten.

Tien jaar geleden is Van Wijnen gestart met de bouw van de allereerste woningen op Woonpark Diepstroeten in Assen. Sindsdien zijn er gefaseerd 411 nieuwe woningen voor allerlei doelgroepen gebouwd. Het bestaande groen en het verhaal van de natuurlijke groei van een Drents esdorp vormde de inspiratie voor het ontwerp van de buurt en de woningen. De aandacht die gegeven is voor de stedenbouwkundige opzet en de architectuur zorgt ervoor dat bewoners in een jong maar volgroeide buurt wonen dat aanvoelt als een authentiek Drents dorp. Inmiddels zijn de laatste woningen in mei 2022 opgeleverd. Dit zijn de 23 appartementen aan de kruising van de Hendrik van Boeijenlaan en de Pronkridder. Daarna is de buurt woonrijp gemaakt.

Nu alle werkzaamheden klaar zijn is de wijk écht af. Daarom vond er op vrijdag 24 november een feestelijke handeling plaats om de voltooiing van de buurt te vieren. Het moment stond ook symbool voor de overdracht van Woonpark Diepstroeten van buurtontwikkelaar Van Wijnen naar de gemeente Assen.

Biodiversiteit in de buurt

Tijdens het moment werd er een reuzeninsectenhotel overhandigd door Van Wijnen aan de buurt en de gemeente Assen. De cliënten van VanBoeijen hebben het frame van het insectenhotel gemaakt. En de kinderen uit de buurt hebben deze gevuld met nestmateriaal. Ook waren er voor de kinderen andere leuke activiteiten. Het insectenhotel is geplaatst bij de vijver tegenover Eetcafé Lombok. Het reuzeninsectenhotel draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

diepstroeten-assen-biodiversiteit
insectenhotel-vullen
tegels-kapot-slaan-kinderen
schminken-diepstroeten-kinderen