Wonen in het groen in de Wijk van de toekomst

Algemeen

Wonen

Arnhem

Nijmegen

16:19

02-02-2021

De oude schoollocatie aan de Berg en Dalseweg 295 in Nijmegen wordt door Van Wijnen in samenwerking met de gemeente Nijmegen herontwikkeld naar een duurzaam en groen nieuwbouwplan. Het voormalige schoolgebouw maakt straks plaats voor een groen park met 69 nieuwbouwwoningen en buitengewoon duurzame ambities. Van Wijnen en de gemeente hebben hiervoor afgelopen week de overeenkomst getekend.

Groen wonen in een park

Van Wijnen realiseert op dit terrein van 1,4 hectare een groen, robuust openbaar park met daarin 42 appartementen en 27 twee- en drie-onder-een-kap-woningen. Wonen in het park is de basisgedachte van het nieuwbouwplan. Het groen vanuit het naastgelegen park de Kopse Hof loopt straks door tot aan de voordeur van de nieuwe woningen. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale duurzaamheid. Traditionele straten en hoge tuinafscheidingen zult u hier daarom niet aantreffen. Ook geen wegen tussen de woningen door. Hierdoor is er meer ruimte om elkaar te ontmoeten.

Duurzaamheid op één

Het nieuwbouwproject aan de Berg en Dalseweg krijgt buitengewoon duurzame voorzieningen. De woningen zijn uiteraard gasloos en voldoen aan de BENG-eisen. ‘We gaan hier zelfs een stapje verder door er een ‘Wijk zonder fossiele brandstoffen’ te maken,’ vertelt Rens Rikken, adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling. ‘Dit betekent dat er geen fossiele brandstoffen de wijk in gaan voor het verwarmen van je huis of voor de auto.

Om dit te bereiken zullen we de bewoners van de wijk maximaal faciliteren door het beschikbaar stellen van elektrische deel- en privé leaseauto’s, deelfietsen en deelscooters.’ Daarnaast wordt er energie geleverd vanuit een slim, collectief energiesysteem. Het systeem van de bodemwarmte, de zonnepanelen en de accu’s van de elektrische deelauto’s worden gecombineerd. Hierdoor profiteren de bewoners van een lage milieubelasting en betaalbare en constante woonlasten. Het doel van deze wijk is om nu al te laten zien hoe een woonwijk er over 10 jaar uitziet.

Planning

In de aankomende maanden worden de opstallen gesloopt en wordt de bodem gesaneerd.

Voor omwonenden wordt er in de loop van 2021 een digitale informatieavond georganiseerd. Zij worden hierover per brief en via het ‘MijnWijkplan’ van de gemeente geïnformeerd. Van Wijnen licht dan samen met de gemeente de bouwplannen en de bestemmingsplanprocedure toe. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd gaan de woningen in verkoop. Naar verwachting zal dat in de loop van 2022 zijn.